Wtorek 9 lipca 2019 roku, to bez wątpienia dobry dzień dla naszych przedszkolaków! Gmina Kolbudy otrzyma ponad 1,7 mln zł dofinansowania na rozwijanie jakości usług świadczonych w dziewięciu placówkach przedszkolnych. Projekt „Jajko czy kura… - przedszkolaki z Gminy Kolbudy rozwijają swoje kompetencje” adresowany jest do grupy 435 dzieci w wieku 3-6 lat oraz 14 nauczycieli.

Przyznane Gminie Kolbudy środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Podpisy pod stosowną umową złożyli przedstawiciel władz województwa, wicemarszałek Ryszard Świlski oraz wójt Andrzej Chruścicki.

- W wyniku podpisanej umowy placówki przedszkolne z naszej gminy otrzymają spory zastrzyk gotówki na realizację dodatkowych zajęć - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Rzeczywistymi beneficjentami projektu są nasi młodzi mieszkańcy, którzy korzystać będą podczas zabawy i nauki z nowoczesnego sprzętu. Przedszkola będą mogły rozszerzyć swoją ofertę edukacyjną o elementy wzmacniające rozwój kompetencji kluczowych, które na pewno przydadzą się maluchom również na kolejnych etapach edukacji. Z projektu skorzystają również nasi wspaniali nauczyciele, którzy niejednokrotnie już dowiedli, że chcą rozwijać swój warsztat i zdobywać nowe umiejętności.

W ramach podniesienia jakości edukacji w każdej placówce, poza realizowaną dotychczas ofertą, prowadzone będą zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Przedszkolaki poznawać będą język angielski oraz poznają podstawy robotyki i nowoczesnych technologii. W programie znajdą się również dodatkowe elementy rozwijające wiedzę w zakresie przyrody oraz matematyki. Środki przyznane w ramach dofinansowania przeznaczane będą także na zajęcia wyrównawcze logopedyczne i psychospołeczne, jak również na gimnastykę korekcyjną.

 Z zewnętrznych funduszy skorzysta również kadra pedagogiczna. Nauczyciele uczestniczyć będą w warsztatach z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii, podnoszenia kwalifikacji z innowacyjnych metod nauczania oraz kształtowania właściwych postaw.

Dofinansowanie przeznaczone będzie ponadto na doposażenie placówek przedszkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji dodatkowych zajęć.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020