W Kowalach powstanie sto dodatkowych miejsc w publicznym przedszkolu. Uroczyste otwarcie kolejnych oddziałów planowane jest na wrzesień przyszłego roku. Wójt Gminy Kolbudy oraz prezes zarządu firmy „Budros” Lech Sokołowski podpisali umowę, która umożliwi wykonanie kolejnych pomieszczeń. Będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Kowalach, na parterze bloku mieszkalnego, który wybudowany zostanie przez dewelopera.

W tej chwili oddziały publicznego przedszkola w Kowalach mieszczą się w budynku plebanii. Do liczącej dwa oddziały placówki uczęszcza 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. We wrześniu 2020 roku liczba miejsc wzrośnie o kolejnych 100. W nowej lokalizacji powstaną dodatkowe cztery oddziały.

- Gmina Kolbudy zawarła właśnie umowę z jednym z deweloperów budujących blok mieszkalny  tuż obok szkoły - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Nowe pomieszczenia gminnego przedszkola zlokalizowane będą na parterze budynku. Nadal korzystać też będziemy z pomieszczeń plebanii. Wychowanie przedszkolne realizowane będzie w obu lokalizacjach. Ich zaletą bez wątpienia jest bliskie sąsiedztwo szkoły metropolitalnej. To bez wątpienia dobra informacja dla mieszkańców sołectwa Kowale. To w większości młode rodziny z dziećmi. Mamy oczywiście świadomość, że liczba chętnych do zapisania dziecka do publicznych placówek zazwyczaj przerasta realne możliwości samorządów. Nie inaczej jest u nas. Cieszy nas jednak każde dodatkowe miejsce w przedszkolu, które możemy zaoferować mieszkańcom.

Łączna powierzchnia przedszkola wyniesie około 600 mkw. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na sierpień przyszłego roku. Uroczyste otwarcie placówki przewidziane jest na wrzesień 2020 roku.

- Przedszkole składać się będzie z czterech sal o powierzchni niemal 70 mkw. - mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy. - Do dwóch z nich przylegać będą salki korekcyjne o powierzchni 30 mkw. każda. Oddzielone będą od siebie mobilną ścianką, po złożeniu której zyskamy powierzchnię 100 mkw. Pozostałe pomieszczenia, które znajdą się w nowej placówce to m.in.: szatnie, toalety w bezpośrednim sąsiedztwie sal, kuchnia ze zmywalnią, pokój psychologa/logopedy. Będzie też gabinet dyrekcji z sekretariatem oraz pomieszczenie dla personelu.

Nie ulega wątpliwości, że budowa nowych pomieszczeń przedszkolnych dla setki dzieci jest ważnym wydarzeniem dla Gminy Kolbudy. Świadkami podpisania umowy były przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy Emilia Jóźwik oraz dyrektor Przedszkola Gminnego w Kowalach Katarzyna Kozicka.