Uprzejmie informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Santarny w Pruszczu Gdańskim, decyzją z dnia 12 lipca br., wprowadził zakaz kąpieli do odwołania na Kąpielisku Gminnym przy ul. A. Ważnego 3 w Kolbudach. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych jakości wody (z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej) stwierdzono, że jest ona nieprzydatna do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne. W pobranych próbkach stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii Enterokoków.

Po otrzymaniu decyzji kąpielisko natychmiast zostało zamknięte. Na pomoście pojawiła się czerwona flaga oraz informacja o przyczynie takiej decyzji. W najbliższym czasie prowadzone będą kolejne badania. Gdy stan wody ulegnie poprawie, a PPIS zezwoli na ponowne otwarcie kąpieliska, natychmiast o tym poinformujemy.