Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalach mogą od teraz w pełni korzystać z możliwości jakie daje nowoczesna, wybudowana przez trzy samorządy, placówka. Wraz z inauguracją roku szkolnego 2019/2020 oddano do użytku nową salę gimnastyczną, kuchnię ze stołówką oraz przestronną aulę. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele trzech gmin: Kolbud, Gdańska i Pruszcza Gdańskiego. Młodzież z niecierpliwością czeka na pierwsze lekcje wychowania fizycznego.

Inaugurację nowego roku szkolnego zorganizowano oczywiście w przekazywanej właśnie uczniom i nauczycielom sali gimnastycznej. Zaproszeni goście oklaskiwali pokazy sportowe oraz występy artystyczne młodzieży kształcącej się w placówce w Kowalach. Zadania z piłką nie ominęły również włodarzy reprezentujących trzy samorządy, które przed dwoma laty podjęły się wspólnej budowy. Andrzej Chruścicki, Magdalena Kołodziejczak  i Aleksandra Dulkiewicz doskonale poradzili sobie kopiąc futbolówkę w światło bramki.

W swoich wystąpieniach samorządowcy z Kolbud, Gdańska i Pruszcza Gdańskiego podkreślali doskonałą współpracę podczas realizacji wspólnego zadania. Choć - jak to zwykle przy tak dużych inwestycjach bywa - trudności nie brakowało, to inwestorzy znakomicie poradzili sobie z zadaniem. Efektem wielu trudów jest piękna szkoła z nowoczesną i największą w Gminie Kolbudy salą sportową. Uczniowie korzystać też będą ze stołówki, a posiłki przygotowywane będą w dobrze wyposażonej kuchni. W oddanym do użytku budynku „B” znajdzie się też salka do gimnastyki korekcyjnej oraz duża aula.

Oprócz przedstawicieli samorządu różnego szczebla w uroczystej inauguracji udział wzięli również Parlamentarzyści. Wszyscy zaproszeni goście zgodnie podkreślali, że realizacja pierwszej w Polsce szkoły metropolitalnej jest niewątpliwie wielkim świętem samorządu.

Jak usłyszeliśmy uczniowie i nauczyciele nie mogą się już doczekać pierwszych lekcji wychowania fizycznego. W minionym roku szkolnym zajęcia odbywały się wyłącznie na boiskach i korytarzach. Wierzymy, że nowa hala sprzyjać będzie rozwojowi talentów. Tych wśród uczniów szkoły w Kowalach z pewnością nie brakuje. Popisy koszykarzy, futbolistów, tancerzy czy gimnastyczek, które uświetniły uroczystość utwierdzają nas w tym przekonaniu.

Wszystkim uczniom Gminy Kolbudy, którzy wracają do zajęć szkolnych życzymy samych sukcesów. Oby rozpoczęty właśnie rok szkolny minął równie szybko i przyjemnie jak zakończone właśnie wakacje.