Gmina Kolbudy otrzyma niemal 2,1 miliona złotych na remonty i przebudowę dróg w Ostróżkach, Jankowie Gdańskim i Kolbudach. Wojewoda Pomorski ogłosił wyniki naboru prowadzonego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Rekomendowane przez Wojewodę wnioski zostały zaakceptowane przez Prezesa Rady Ministrów.

Na trzy projekty Gmina Kolbudy otrzyma łącznie 2 098 737 zł dofinansowania. Całkowity koszt realizacji zadań wyniesie 4 197 475 zł. Połowę środków kwalifikowalnych stanowić więc będzie wkład własny samorządu.

Najwyższe dofinansowanie z rządowej puli przypadnie remontowi ulicy Przedszkolnej w Kolbudach, o modernizację której od dawna zabiegali mieszkańcy oraz rodzice dowożący swoje pociechy do Gminnego Przedszkola w Kolbudach. Z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymamy na ten cel 901 942 zł. Koszt remontu, który powinien zostać zakończony w połowie roku 2020, wyniesie 1 803 884 zł.

Od wielu lat tematem zgłaszanym na zebraniach sołectwa Ostróżki był remont ulicy Konopnickiej. Pokryty brukiem fragment drogi wreszcie zyska równą nawierzchnię. Modernizacja dofinansowana kwotą 424 421 zł również powinna zakończyć się w połowie 2020 roku. 

Pozytywnie oceniono również wniosek dotyczący przebudowy skrzyżowania ulicy Rzemieślniczej z Jankowską oraz budowy odcinka ulicy Podgórnej, od ulicy Chabrowej do ulicy Tulipanowej w Jankowie Gdańskim. Na ten cel nasz samorząd zyska 772 374 zł dofinansowania.

- Wiadomość ogłoszona przez Pomorski Urząd Wojewódzki bardzo nas ucieszyła - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Nie ukrywam, że czekaliśmy na nią z utęsknieniem i dużymi nadziejami. Byliśmy dobrze przygotowani do naboru. Opracowywanie projektów dróg jest dla nas bardzo istotnym elementem. Przy każdym niemal konkursie jesteśmy gotowi do złożenia dokumentacji. Podobnie było w tym przypadku. Mamy jednak świadomość, że jest wiele gmin, które wraz z nami zasiadają do tego tortu. Jestem dumny, że na nasz talerz trafiły aż trzy kawałki. Dziękuję pracownikom urzędu gminy, którzy włożyli wiele starań w przygotowanie dokumentacji oraz Wojewodzie Pomorskiemu, który rekomendował nasze wnioski Prezesowi Rady Ministrów. Fajnie, że krok po kroku możemy realizować naszą mapę drogową.