Uprzejmie informujemy, że w piątek 6 września br., punktualnie o godzinie 10.00, rozpocznie się nabór dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Kolbudy na odpłatne zajęcia pozalekcyjne prowadzone na pływalniach w Łapinie oraz Gdańsku. Zapisy trwać będą nieprzerwanie do wtorku 10 września br. do godziny 23.59. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego, który w piątek 6 września o godzinie 10.00 zostanie zamieszczony pod tym tekstem.

Wyjazdy na basen realizowane będą w ramach zajęć pozalekcyjnych, a uczestnictwo w nich jest odpłatne. Opłata (szczegóły w Regulaminie) obejmuje koszt przejazdu na pływalnię i z powrotem oraz koszt wstępu na basen.

Uczniowie szkół w Lublewie Gdańskim, Kolbudach, Bielkówku i Pręgowie będą brać udział w zajęciach prowadzonych na basenie w Łapinie.

Liczba miejsc dla poszczególnych placówek:

ZKiW Lublewo Gdańskie - 15
ZKiW Bielkówko - 25
ZKiW Kolbudy - 50
SP Pręgowo - 30

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalach uczęszczać będą na zajęcia prowadzone na pływalni Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku. Dla uczniów tej placówki przewidziano 60 miejsc.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci wstępnie zakwalifikowanych do udziału w zajęciach zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. zasad rekrutacji, opłat za udział w zajęciach oraz wzory formularzy umów znajdują się w Regulaminach zamieszczonych pod tekstem. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią przed wypełnieniem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Oświaty Urzędu Gminy Kolbudy tel. (58) 691 05 10.