Zarząd Dróg Wojewódzkich przystąpił do prac naprawczych  drogi DW 221 w Kolbudach, w pobliżu skrzyżowania ulicy Wybickiego z ulicami Wyżynną, Reknicką i Młyńską. Konieczność gruntownej naprawy odcinka podyktowana jest złym stanem technicznym nasypu drogowego, który niebezpiecznie osuwał się w kierunku parku rekreacyjnego. W związku z powyższym przez kilka tygodni mieszkańców gminy Kolbudy oraz innych użytkowników drogi czekają poważne utrudnienia. Omówieniu tymczasowej organizacji ruchu służyło spotkanie wójta Andrzeja Chruścickiego z mieszkańcami domów zlokalizowanych w pobliżu miejsca remontu. Wzięło w nim udział około 100 osób.

W pierwszej fazie prac na remontowanym odcinku ruch odbywał się będzie wahadłowo, tak jak ma to miejsce w tej chwili. Na początku listopada br. można się jednak spodziewać całkowitego zamknięcia odcinka ulicy Wybickiego od torów kolejowych do skrzyżowania z ulicami Wyżynną, Reknicką i Młyńską. Taki stan może się utrzymać przez 4-5 tygodni. Po tym etapie prac ponownie przywrócony zostanie ruch wahadłowy. Przywrócenie całkowitej przejezdności drogi, według deklaracji wykonawcy powinno nastąpić w połowie grudnia br.

Mieszkańcy ulicy Reknickiej, Młyńskiej oraz fragmentu ulicy Wybickiego, którzy nie będą mogli dojechać do swoich domów od strony centrum Kolbud mogą korzystać z parkingów przy parku rekreacyjnym, ośrodku zdrowia i straży pożarnej w Kolbudach.

Zarząd Dróg Wojewódzkich zmienił organizację ruchu dla pojazdów ciężarowych, które już od węzła Kowale i od Trzepowa kierowane będą na drogi wojewódzkie DW233, DW226 i DW222. Na terenie Kolbudy ustawione zostaną dodatkowe szykany, uniemożliwiające przejazd pojazdów ciężarowych, których kierowcy nie zastosują się do wprowadzonego oznakowania. Cały rejon zmienionej organizacji ruchu objęty będzie zakazem poruszania się pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Zmienione zostaną również trasy przejazdu autobusów. Korekcie ulegnie więc rozkład jazdy Gryf/PKS. Autobusy jadące w kierunku Kościerzyny kierowane będą w Kolbudach na ulicę Przemysłową, przez Czapielsk do drogi wojewódzkiej 221.  Część komunikacji zbiorowej pojedzie z kolei  przez Pręgowo, Ostróżki, Buszkowy, Czapielsk i Babidół. (trasy poszczególnych linii wskazano na załączonej ilustracji).

- Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy tak licznie stawili się na zebraniu - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Wydaje mi się, że większość ze zrozumieniem i wyrozumiałością podeszła do konieczności przeprowadzenia prac. Inwestycja jest realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. My podejmiemy wszelkie możliwe działania, aby remont był jak najmniej uciążliwy dla naszych mieszkańców i aby pojazdy ciężarowe nie „rozjechały” naszych gminnych dróg. Możliwości poprowadzenia objazdów są jednak na tym odcinku ograniczone. Zdaję sobie sprawę, że czas remontu będzie dla nas bardzo trudnym okresem. Wykonanie tych prac jest jednak konieczne. Będziemy bacznie obserwować jak sprawdzą się wprowadzone przez wykonawcę objazdy. W razie konieczności będziemy interweniować i wnioskować o korekty.

Apelujemy do mieszkańców o stosowanie się do znaków drogowych i tymczasowej organizacji ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W rejonie objętym objazdami zwiększona zostanie częstotliwość patroli Policji i Straży Gminnej.

Szczegółowe mapy objazdów dostępne w serwisie: kolbudy.pl

(ron)