Podczas ostatniej przed Świętami Bożego Narodzenia sesji Rady Gminy Kolbudy odczytano apel w sprawie zapobiegania tzw. internetowemu „hejtowi” oraz szerzeniu mowy nienawiści w sieci. Treść oświadczenia w tej sprawie odczytała przewodnicząca Emilia Jóźwik, która jest autorką listu.

- Niedługo minie rok od tragedii, jaka wydarzyła się w Gdańsku – powiedziała przewodnicząca Emilia Jóźwik. – Mimo to język jaki funkcjonuje w internecie, język „hejtowania” i nienawiści jest nadal nadużywany. Pozwoliłam więc sobie na napisanie kilku słów. Jeżeli ktoś z państwa chciałby się podpisać pod nimi, to serdecznie zapraszam.

Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy przekazane zostało uczestnikom sesji. Wszyscy z obecnych mieli możliwość złożenia podpisu pod apelem. W posiedzeniu Rady brało udział 13 radnych. W obradach nie wzięli udziału Stanisław Krzysztof Patyk i Marek Śpiewak, którzy wcześniej usprawiedliwili swoją nieobecność. Obaj zadeklarowali jednak, że popierają apel. W sesji uczestniczyło również kilkoro sołtysów i pracowników Urzędu Gminy Kolbudy. Pod oświadczeniem Przewodniczącej jako pierwsi podpisali się wójt Andrzej Chruścicki i jego zastępca Wojciech Sosnowski.

- Z treścią apelu zgodziła się większość osób obecnych na sesji, którym bardzo dziękuję – mówi przewodnicząca RGK Emilia Jóźwik. – Myślałam jednak, że sprzeciw tak powszechnemu i niebezpiecznemu zjawisku jakim jest internetowy „hejt” zyska poparcie ogółu. Chyba każdy użytkownik internetu, a z sieci korzystają dziś nawet dzieci, nie ma wątpliwości, że mowa nienawiści jest tam wszechobecna. Dotyczy to również portali poświęconych naszej gminie. Dziwię się więc niektórym koleżankom i kolegom, którzy nie dostrzegają tego problemu lub udają, że on nie istnieje. Nie wiem czy mój apel przyniesie jakiś efekt. Pokazujemy jednak, że nie godzimy się na taką formę debaty publicznej i chcemy merytorycznej, otwartej rozmowy, a nie dyskusji z „hejterami” ukrywającymi się pod fikcyjnymi kontami.

 

TREŚĆ APELU

„My Radni i samorządowcy Gminy Kolbudy zwracamy się z uprzejmą prośbą do administratorów i moderatorów stron oraz grup w mediach społecznościowych o reagowanie na nieprawdziwe, niejednokrotnie krzywdzące i naruszające dobre imię wielu osób komentarze wykraczające poza granice dopuszczalnej krytyki.

Apelujemy o zwracanie większej uwagi na treści publikowane w sieci z fikcyjnych, założonych wyłącznie na potrzeby anonimowego „hejtowania”, kont. Z ogromnym poszanowaniem wartości jaką jest wolność słowa i otwarci na dialog oraz konstruktywną krytykę sprzeciwiamy się mowie nienawiści kreowanej przez osoby, które szkalując i oczerniając innych nie mają odwagi imieniem i nazwiskiem podpisać swoich wypowiedzi.

Czytając komentarze zamieszczane w sieci na stronach poświęconych naszej gminie trudno oprzeć się wrażeniu, że szereg szkalujących komentarzy publikowanych jest przez te same osoby, które korzystają z kilku założonych na fikcyjne dane kont. Świadczą o tym treść i składnia powielanych oszczerstw. Zamieszczane w sieci komentarze i posty niejednokrotnie wykraczają poza ramy krytyki działań organów władzy, godząc jednocześnie w dobre imię naszego samorządu oraz osób zaangażowanych w jego funkcjonowanie.

Jesteśmy gotowi do polemiki z osobami, które prezentują odmienne poglądy czy wizje na funkcjonowanie samorządu w otwartej i bezpośredniej dyskusji. Naszą intencją nie jest ograniczanie swobody wypowiedzi. Prosimy jedynie o dołożenie starań, aby debata publiczna nie była sprowadzana do anonimowego głoszenia nieprawdziwych i naruszających dobra wielu osób informacji.

Świadomi tego, jak trudna jest walka z mową nienawiści w sieci prosimy jedynie o empatię i zwracanie uwagi na publikowane w administrowanych przez Państwa portalach treści.”