Prezentujemy rozkład godzin pracy aptek na terenie Powiatu Gdańskiego w roku 2020. Wskazane w wykazie punkty pełnią dyżury w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Uchwałę w tej sprawie przyjęła Rada Powiatu Gdańskiego.

Grafik dyżurów w załączniku pod tekstem.

Załączniki: