Piotr Masny, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży morskiej został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa spółki „Pomkol”. Do głównych zadań nowego sternika firmy, która zatrudnia ponad 60 pracowników, należeć będzie przede wszystkim przywrócenie równowagi finansowej firmy, pozyskiwanie nowych kontrahentów oraz zagwarantowanie stabilizacji popartej długoterminowymi kontraktami.

Dlaczego w grudniu ubiegłego roku zdecydowano się na odwołanie Prezesa, który przez szereg lat zarządzał gminną spółką?

- W mojej ocenie - i w ocenie Rady Nadzorczej - spółka osiągała nieadekwatne do potencjału wyniki finansowe i w dotychczasowym modelu zarządzania nie do końca przystawała do aktualnych realiów rynku – mówi Joanna Chacuk, przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki „Pomkol” – Zakład wymaga nowego bodźca i strategii. Potrzebny jest menadżer z wizją rozwoju firmy. Jego rolą powinno być przede wszystkim zdobywanie nowych zleceń i nawiązywanie kontaktów biznesowych. W roku 2018 „Pomkol” wykazał co prawda zysk w kwocie niemal 200 tysięcy złotych, jednak w rzeczywistości mieliśmy do czynienia z sięgającą blisko pół miliona złotych stratą operacyjną. Została ona przykryta środkami ze sprzedaży gruntów spółki, co powoduje spadek wartości firmy. Nie dostrzegaliśmy również działań, które mogłyby pomóc w wyjściu z tej dość trudnej sytuacji.

Jak słyszymy od Krzysztofa Hypkiego, który przez kilka ostatnich tygodni tymczasowo kierował spółką „Pomkol” firma bazowała w ostatnim czasie głównie na zleceniach bieżących bez długoterminowej umowy, która dawałaby pewną stabilizację.

- Spółka nie miała pionu sprzedaży i marketingu, który zabiegałby o nowych kontrahentów – mówi Krzysztof Hypki. - Oceną kondycji finansowej „Pomkolu” niech będzie fakt, że gdyby nie pożyczka udzielona przez Gminę Kolbudy, to w grudniu ubiegłego roku byłyby trudności z wypłatą wynagrodzeń dla załogi. Konieczne było też uregulowanie zaległych zobowiązań wobec kontrahentów i opłacenie zaległych faktur. Opóźnienia względem dostawców materiałów i usług sięgały kilku tygodni. Zakład bazował głównie na zleceniach bez długoterminowych kontraktów. Jest sporo problemów, którym będzie musiał stawić czoła nowy Prezes.

Dotychczas kontrahentami  spółki Pomkol były głównie firmy funkcjonujące na rynku niemieckim. Do naszych zachodnich sąsiadów trafiała znaczna część produkcji. W opinii przedstawicieli Rady Nadzorczej strategia każdej firmy realizowana w oparciu o zbyt wąski portfel zamówień obarczona jest sporym ryzykiem i może prowadzić do niewypłacalności. Zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z niemałym przedsiębiorstwem zatrudniającym kilkadziesiąt osób.

- Rada Nadzorcza spółki 6 grudnia 2019 roku odwołała dotychczasowego prezesa - mówi wójt Andrzej Chruścicki. -  Rolę tę tymczasowo powierzono Krzysztofowi Hypkiemu, prezesowi drugiej gminnej spółki GZUK. Jego zadaniem było m.in. podjęcie działań umożliwiających wypłatę grudniowych wynagrodzeń załodze oraz spłata zaległych zobowiązań.  Zakład znalazł się w sytuacji, w której nie było pewności czy przed świętami będą środki na wypłaty dla pracowników.

Przez ostatnie tygodnie trwały rozmowy z potencjalnymi kandydatami do objęcia stanowiska Prezesa spółki. Rada Nadzorcza postanowił powierzyć tę funkcje Piotrowi Masny.

-  Jestem przekonany, że skuteczny menadżer z wizją jest w stanie poprawić kondycję finansową spółki i sprawić, że będzie ona przynosić zyski – mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Wierzę, że misja jakiej podejmuje się Piotr Masny przyniesie oczekiwany skutek.

Piotr Masny jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie oraz menadżerem z dwudziestoletnim doświadczeniem w branży morskiej. Od wielu lat współpracował z firmami działającymi na rynku norweskim. Posiada też doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Był współorganizatorem Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni, które od wielu lat gromadzi specjalistów gospodarki morskiej. To biznesowa platforma służąca m.in. wymianie doświadczeń biznesowych oraz nakreślaniu możliwych kierunków rozwoju.

We wtorek 14 stycznia br. Piotr Masny został powołany na stanowisko Prezesa spółki „Pomkol”. Tego samego dnia spotkał się z załogą. Jak mówi, głównym jego zadaniem będzie przywrócenie równowagi finansowej firmy. Aby tego dokonać konieczne będzie pozyskanie nowych zleceń i nawiązanie kontaktów z dotychczasowymi i nowymi partnerami biznesowymi. W pierwszych dniach pracy nowy Prezes skupi się na analizie dokumentacji księgowej i poznawaniu struktury zakładu.

- We wszystkich dotychczasowych rozmowach jakie przeprowadziłem na temat „Pomkolu” pojawia się jeden wspólny wątek – powiedział Piotr Masny podczas krótkiego spotkania z pracownikami. – Od kilku osób usłyszałem, że spółka ma fachową załogę. To bardzo ważne, bo profesjonalna kadra to dziś ogromny potencjał każdego przedsiębiorstwa. Będę chciał się spotkać z każdym z pracowników. Wszyscy wiedzą też gdzie jest mój gabinet, jeżeli ktoś ma  ciekawe pomysły czy rozwiązania jestem otwarty na wszelkie sugestie. Nie ulega wątpliwości, że kondycja zakładu nie jest najlepsza. Wspólnie zabieramy się do pracy, aby ją poprawić.

Ciekawostką jest fakt, że Piotr Masny prywatnie jest mężem Magdy Masny znanej wielu telewidzom z popularnego teleturnieju „Koło Fortuny”, prowadzonego przed laty przez Wojciecha Pijanowskiego.