W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i rosnącą w skali kraju liczbą zakażeń koronawirusem coraz więcej instytucji i urzędów zmienia zasady przyjmowania interesantów. Bezpośrednia obsługa zastępowana jest elektroniczną i telefoniczną formą kontaktu.

W załatwieniu większej liczby spraw przydatne jest posiadanie profilu zaufanego i korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, ePUAP. Ta platforma teleinformatyczna służy do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Posiadanie profilu zaufanego umożliwia z kolei składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym.

Podpowiadamy jak założyć konto:

ePUAP

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji.

PROFIL ZAUFANY 

Profil Zaufany jest podpisem elektronicznym, dzięki któremu można online załatwiać sprawy na wielu portalach urzędowych. Wszyscy posiadacze numeru PESEL mogą założyć Profil Zaufany. Usługa jest bezpłatna. Zdecydowanie najprościej jest to zrobić za pomocą internetowego konta bankowego. Po zalogowaniu się na swoje konto bankowe należy wyszukać formularz zakładania Profilu Zaufanego, a następnie uważnie czytać informacje przekazywane podczas procesu rejestracji. Operację należy potwierdzić bankowym kodem autoryzacyjnym. Po założeniu Profilu poprzez konto bankowe, przy logowaniu na PZ należy wybierać opcję logowania przez bankowość elektroniczną.