W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Wójt Gminy Kolbudy wydał Zarządzenie w sprawie częściowego zakazu działalności handlowej na nieruchomościach będących własnością Gminy Kolbudy.

Zakaz dotyczy działalności polegającej m.in. na: handlu z ręki, stoisk, przyczep i pojazdów. Nie dotyczy natomiast sprzedaży prowadzonej przez podmioty, które mają zawarte umowy dzierżawy lub najmu nieruchomości gminnych.

Zarządzenie nr 39/2020, którego treść publikujemy poniżej, wchodzi w życie z dniem podpisania (20 marca br.). Nad przestrzeganiem jego zapisów czuwać będzie Straż Gminna.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich mieszkańców z prośbą o ograniczenie do minimum przebywania w miejscach, w których tworzyć się mogą większe skupiska ludności. Pozostając w domach i ograniczając wyjścia i spotkania towarzyskie, zwiększamy swoje bezpieczeństwo oraz dokładamy ważną cegiełkę do walki z epidemią.