Mieszkańcy Gminy Kolbudy otrzymali już nowe formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnione druki należy umieścić w skrzynce podawczej przy Urzędzie Gminy Kolbudy, przesłać tradycyjną pocztą, skorzystać z platformy internetowej ePUAP lub przekazać do mobilnego punktu, który odwiedza poszczególne sołectwa. Należy pamiętać, że złożenie deklaracji jest obowiązkiem mieszkańca lub zarządcy wspólnoty!

W związku ze zmianą metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wejdzie w życie od 1 maja br., konieczne jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłat. Stosowne formularze zostały już rozdystrybuowane wśród mieszkańców.

Wypełnione druki, w których wskazać musimy m.in. powierzchnię zamieszkiwanego lokalu, możemy przekazać do Urzędu Gminy Kolbudy na kilka sposobów.

  • umieścić w skrzynce podawczej przy głównym wejściu do Urzędu Gminy Kolbudy (od strony parkingu) – tylko w godzinach pracy urzędu
  • umieścić w skrzynce podawczej na budynku świetlicy wiejskiej w Kowalach przy ul. Glazurowej 1 – tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-11.00 oraz 17.00-19.00
  • przesłać tradycyjną pocztą na adres Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, Kolbudy 83-050
  • za pomocą tzw. podpisywarki, podpisując dokument elektronicznie
  • skorzystać z internetowej platformy ePUAP
  • zostawić wypełniony formularz w mobilnym punkcie, który odwiedza poszczególne sołectwa

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania dokumentów do urzędu (kliknij)

HARMONOGRAM MOBILNEGO PUNKTU ODBIORU:

 

W przypadku wspólnot mieszkaniowych za złożenie deklaracji odpowiedzialni są ich zarządcy. Warto zapytać czy osoby reprezentujące interes mieszkańców wywiązały się z tego obowiązku.

Jak wypełnić deklarację (kliknij)

Osoby, które nie otrzymały formularza deklaracji mogą go pobrać z załącznika pod tekstem. Dostępny jest tam również druk wniosku o przyznanie zasiłku celowego na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny. Osoby spełniające określone uchwałą Rady Gminy Kolbudy kryteria mogą go złożyć wraz z deklaracją.

Kto może skorzystać z programu osłonowego

Złóż deklarację o wysokości opłaty

Jak wypełnić deklarację

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu osłonowego