Gmina Kolbudy otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych następujących szkół:

1. Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim w kwocie 2 480,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Kowalach w kwocie 12 000,00 zł.

Dotacja udzielana z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 3, dotyczący wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.