Na początku przyszłego roku rozpocznie się budowa ulicy Polnej w Lublewie Gdańskim. Wójt Andrzej Chruścicki podpisał już umowę z Piotrem Szela, prezesem firmy „Szelbruk”, która zrealizuje zadanie.

Ulica Polna w Lublewie Gdańskim, na długości blisko 600 metrów, pokryta zostanie nawierzchnią z kostki betonowej. Jej szerokość wyniesie 4,5 metra. Wzdłuż drogi wykonany zostanie również chodnik o szerokości od 1,5 do 2,7 m.

W projekcie ujęto ponadto sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym mają zostać wykonane trzy wyniesione skrzyżowania. W ramach zadania planowane jest również utwardzenie płytami YOMB, na odcinku 160 metrów, ulicy Zapole w Lublewie Gdańskim (boczna od ul. Polnej), wraz z rurociągiem kanalizacji deszczowej.

Jak poinformował Piotr Szela rozpoczęcie prac planowane jest na luty 2022 roku.