Wcześniej niż zakładano oddano do użytku zmodernizowany odcinek ulicy Marii Konopnickiej w Ostróżkach. Przez wiele dziesięcioleci wyłożona kostką brukową droga stanowiła utrapienie dla kierowców i negatywnie oddziaływała na elementy zawieszenia pojazdów. Dziś w Ostróżkach oddano do użytku wyremontowaną ulicę oraz nowy chodnik.

Zgodnie z harmonogramem zakończenie prac budowlanych na liczącym ponad 250 metrów odcinku planowane było na koniec czerwca br. Wyjątkowo łaskawa dla inwestycji zima sprzyjała wykonawcom i pozwoliła na zakończenie prac tuż przed końcem kwietnia br.

- Inwestycję udało się zrealizować wyjątkowo szybko, chociaż zakres prac był dość szeroki – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Zanim na drodze pojawiła się nowa, betonowa kostka konieczne było wykonanie wielu prac ziemnych. Musieliśmy dokonać regulacji studni kanalizacji sanitarnej i armatury wodociągowej. Konieczne była też budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa instalacji elektroenergetycznych. Mieliśmy tu naprawdę głębokie wykopy. Tegoroczna zima sprzyjała wykonawcy i pozwoliła na realizację prac bez żadnych przestojów. W efekcie kończymy niemal dwa miesiące wcześniej niż planowaliśmy. To dość rzadko spotykana, ale bardzo przyjemna dla inwestora i mieszkańców, sytuacja.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 910 200 zł. Wysokość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, to kwota 405 911 zł. Oprócz nawierzchni drogi i chodnika w wzdłuż drogi wykonano również nową instalację oświetleniową. W Ostróżkach  pojawiło się w sumie 11 nowych lamp.

Prędkość projektowana dla oddanej do użytku drogi - o szerokości pasa 2,25 metra - wynosi 30 km/h. Szerokość chodnika to 2 metry. Na ulicy Marii konopnickiej wykonano również wyniesione przejście dla pieszych z ograniczeniem prędkości do 20 km/h.

W uroczystym otwarciu drogi uczestniczył doradca Wojewody Pomorskiego Ireneusz Szweda. Świadkami tego ważnego dla mieszkańców wsi wydarzenia byli również radny Gminy Kolbudy Marek Śpiewak, sołtys Ostróżek Janusz Kalkowski, przedstawiciele wykonawcy i inspektor nadzoru.

Realizację inwestycji rozpoczęto w połowie grudnia ub. roku.