Fundusz Dróg Samorządowych. Edycja 2019

 

Zadanie obejmuje realizację dwóch odcinków:

  1. budowę odcinka ul. Podgórnej wraz chodnikiem od ul. Chabrowej do ul. Tulipanowej, długość ok. 273 mb, odwodnienia do rowu drogowego po stronie prawej, który połączono z układem kanalizacji deszczowej w ul. Starszyńskiej. Planowane do realizacji zadanie ma swój początek w miejscu zakończenia drugiego  etapu (za ul. Chabrową) a koniec za skrzyżowaniem  z ul. Tulipanową. 
  2. budowę nowej nawierzchni skrzyżowania ul. Jankowskiej i Rzemieślniczej, dł. ok. 108 mb, ciągu pieszego o dł. 108 mb, odwodnienia oraz oświetlenia.

Termin realizacji do lipca 2020 r.

Dofinansowanie w kwocie:  613 529,00,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:  1 498 140,00 zł

Celem projektu jest poprawa jakości dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Kolbudy.

 

Projekt „Budowa drogi gminnej w Jankowie Gdańskim - Etap III A (przebudowa skrzyżowania ul. Rzemieślniczej  z ul. Jankowską oraz budowa odcinka ul. Podgórnej od ul. Chabrowej do ul. Tulipanowej)”