Fundusz Dróg Samorządowych. Edycja 2019

 

Zadanie obejmuje realizację inwestycji w ramach której przebudowana zostanie  droga o długości ok. 250 mb, wybudowany zostanie chodnik o dł. 385 mb, oświetlenie oraz odwodnienie.  Zadanie obejmuje również przebudowę skrzyżowania ul. Konopnickiej z ul. Miłosza w ramach którego zostanie ono wyprofilowane i zostaną wykonane pobocza.  Termin realizacji  - czerwiec 2020.

Dofinansowanie w kwocie:  405 911,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:  910 200,00 zł

Celem projektu jest poprawa jakości dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Kolbudy.