Fundusz Dróg Samorządowych. Edycja 2019

 

Zadanie obejmuje przebudowę drogi o długości ok. 395 mb, budowę chodnika o dł. 168 mb, oświetlenia oraz odwodnienia. Planowane do realizacji zadanie ma swój początek w miejscu zjazdu na DW 221 a koniec w miejscach zakończenia realizacji inwestycji w ramach I etapu. 

Termin realizacji do lipca 2020 r.

Dofinansowanie w kwocie:  605 787,00,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:  1 294 157,05 zł

Celem projektu jest poprawa jakości dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Kolbudy.

 

Projekt „Poprawa jakości  dróg gminnych - przebudowa ul. Przedszkolnej w Kolbudach, gmina Kolbudy”