Fundusz Dróg Samorządowych. Edycja 2020

 

Zadanie obejmuje realizację czterech inwestycji:

  1. Przebudowa drogi gminnej Nowiny – Babidół (Przebudowa ul. Jaśminowy Stok oraz Tęczowa Polana w Babimdole),  długość przebudowanej drogi
    1 097 mb  (ul. Tęczowa Polna dł. 808 mb, ul. Jaśminowy Stok dł. 289 mb), termin realizacji 7 m –cy od daty podpisania umowy 2020-2021;
  2. Przebudowa dróg gminnych ul. Górnej oraz ul. Kolonia w Bielkówku, długość przebudowanej drogi ok. 1 520 mb (ul. Górna  o dł. 700 mb, ul. Kolonia o dł. 820 mb), termin realizacji   - listopad 2020 r.;
  3. Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej oraz ul. Kościelnej w Bielkówku. Etap I, długość przebudowanych dróg 552 mb (ul. Polna o dł. 419 mb, ul. Kościelna o dł. 133 mb), termin realizacji - grudzień 2020 r.;
  4. Budowa ul. Podgórnej w Jankowie Gdańskim - Etap III B (od ul. Tulipanowej do ul. Borówkowej) długość budowanej drogi ok. 510 mb, termin realizacji - listopad 2020 r.

Dofinansowanie w kwocie:
2 456 126,00 zł, w roku 2020
779 356,00 zł, w roku 2021

Całkowity koszt kwalifikowalny 6 470 964,39 zł

Celem projektu jest poprawa jakości dróg gminnych odciążających ruch na DW 221 zlokalizowanych na terenie gminy Kolbudy.

 

Projekt  „Poprawa jakości dróg gminnych odciążających ruch na DW 221 na zachodnio – południowym obszarze gminy Kolbudy - poprzez przebudowę 
ul. Tęczowa Polana i ul. Jaśminowy Stok w Babimdole, ul. Górnej, ul. Kolonia, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Bielkówku oraz budowę ul. Podgórnej w Jankowie Gdańskim. Etap IIIB.