Fundusz Dróg Samorządowych. Edycja 2020

 

Zadanie obejmuje realizację inwestycji w ramach której wybudowana zostanie droga o długości ok. 495  mb i  szer. - 5m,  ciąg pieszo - rowerowy o szer. 3 m
i dł. 495 mb,  odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie  uliczne.

Dofinansowanie w kwocie:  914 072,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:  1 946 967,00 zł

Celem projektu jest poprawa jakości dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Kolbudy.

 

Projekt „Poprawa jakości sieci dróg gminnych - budowa ul. Żurawiej  w Otominie, gmina Kolbudy”.