Liczy blisko 550 metrów długości i jest wykonana z kostki betonowej. Równolegle do niej wybudowano ciąg pieszo rowerowy oraz zjazdy do okolicznych posesji.  Na całej długości zmodernizowanej drogi zamontowano natomiast nowe lampy oświetleniowe. W Sołectwie Otomin dobiegła końca budowa drugiego i zarazem ostatniego etapu ulicy Żurawiej. W uroczystości oddania do użytku odcinka, który został dofinansowany środkami z Funduszu Dróg Samorządowych, uczestniczył przedstawiciel Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Ireneusz Szweda.

Zadanie, którego wartość zgodnie z umową wyniosła ponad 1,9 miliona złotych jest kolejną w tym roku inwestycją zrealizowaną dzięki dofinansowaniu ze środków pozabudżetowych. Nowa nawierzchnia połączyła zmodernizowaną przed dwoma laty część ulicy Żurawiej z ulicą Okrężną, przy wjeździe do lasu.

- Sieć dróg gminnych wykonanych w wysokim standardzie systematycznie się rozwija – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Poprawia się nie tylko komfort jazdy, ale również poziom bezpieczeństwa. Na nowych odcinkach stosujemy wyniesione skrzyżowania, które w sposób naturalny spowalniają ruch pojazdów. Montujemy nowe oświetlenie i budujemy kanalizację deszczową. Dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych możemy realizować założenia, które przyjęliśmy w tzw. Road Map, czyli mapie niezbędnych inwestycji drogowych. To już czwarta w tym roku droga, którą mam przyjemność uroczyście otwierać. Jednocześnie realizujemy inwestycje drogowe w innych sołectwach i składamy kolejne wnioski oraz czekamy na przyznanie środków z tzw. rezerwy.

Przy okazji modernizacji ulicy Żurawiej skorzystali również mieszkańcy przyległych ulic.

- Realizując inwestycje dofinansowane z FDS staramy się, przy współudziale mieszkańców, wykonać również utwardzenie pobliskich ulic – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. -  Taka sytuacja miała miejsce właśnie w Otominie, gdzie mieszkańcy ul. Miłej zakupili krawężniki i płyty Yomb a nasz samorząd, przy pomocy wykonawcy, zrealizował zadanie.

Przypomnijmy, że w roku 2018 przekazano do użytku pierwszy – wybudowany ze środków własnych gminy - etap ulicy Żurawiej w Otominie. Jego długość wyniosła około 500 metrów. Koszt realizacji wspomnianego odcinka opiewał na 1,7 mln zł.

Łączna długość zmodernizowanego odcinka ul. Żurawiej w Otominie wynosi więc ponad kilometr.

- Krajobraz w Otominie zmienił się w sposób istotny – mówi nam jeden z mieszkańców. – Z szutrowej drogi pośród drzew powstała niemal autostrada. Mam nadzieję, że kierowcy nie będą wykorzystywali tego faktu i będą się stosować do przepisów ruchu drogowego.

Prędkość projektowana dla nowej drogi wynosi 30 km/h. W respektowaniu ograniczeń pomóc mają m.in. wyniesione przejścia dla pieszych.

Świadkami symbolicznego przecięcia wstęgi na drugim odcinku ulicy Żurawiej, oprócz przedstawiciela Wojewody Pomorskiego, byli Radni Gminy Kolbudy oraz sołtys Otomina Krzysztof Jakubiszak.

- Tak duża liczba inwestycji drogowych możliwa jest dzięki wysokim ocenom, jakie otrzymują nasze projekty drogowe – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Dzięki temu uzyskujemy dofinansowanie, a lista niezbędnych zadań regularnie się wydłuża. Dziękuję nie tylko instytucjom decydującym o przydziale środków, ale również pracownikom Urzędu Gminy Kolbudy.