Fundusz Dróg Samorządowych. Edycja 2020

Projekt  pn. „Poprawa jakości dróg gminnych odciążających ruch na DW 221  na terenie gminy Kolbudy  poprzez budowę ul. Ważnego w Kolbudach, budowę ul. Wojska Polskiego i Wrzosowej w Lublewie Gdańskim, przebudowę ul. Bukowej w Lublewie Gdańskim i budowę ul. Jagodowej w Otominie”.

 

Zadanie obejmuje realizację czterech inwestycji:

  1. Budowę drogi gminnej ul. Ważnego w Kolbudach, długość budowanej drogi ok. 616 mb, termin realizacji 2020-2021;
  2. Budowa dróg gminnych ul. Wojska Polskiego oraz ul. Wrzosowej
    w Lublewie Gdańskim, długość budowanych dróg ok. 420 mb
    (ul. Wojska Polskiego o dł. 300 mb, ul. Wrzosowa o dł. 120 mb), termin realizacji   2020-2021;
  3. Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowej w Lublewie Gdańskim, długość przebudowanej drogi 252 mb, termin realizacji  2020 r - 2021;
  4. Budowa ul. Jagodowej w Otominie, długość budowanej drogi ok. 786 mb, termin realizacji  2020-2021.

 

Dofinansowanie w kwocie:

  • 3 437 062,00 zł,  w roku 2020
  • 418 558,00 zł , w roku 2021

Całkowity koszt zadań  7 711 241,00  zł

Celem projektu jest poprawa jakości dróg gminnych odciążających ruch na DW 221 zlokalizowanych na terenie gminy Kolbudy. W ramach projektu zaprojektowane zostały rozwiązania dot. bezpieczeństwa ruchu tj.:  przejścia dla pieszych, chodnik, oświetlenie, oświetlenia przejść dla pieszych, wyniesione skrzyżowania, barierki, zaprojektowana została również odpowiednia prędkość.