Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Projekt  „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 170040G
(ul. Zeusa w Kowalach)”.

 

Zadanie obejmuje realizację inwestycji:

Budowa przejścia dla pieszych w pasie drogi gminnej ulicy Zeusa na dz. nr 101/31 wraz z przebudową sieci oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Kowale, Gmina Kolbudy.

 

Dofinansowanie w kwocie:  63 004,00 zł,  w roku 2021

                                                

Całkowity koszt zadań:  98 460,00  zł

Realizacja 2021/2022 r.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych oraz poprawa jakości dróg zlokalizowanych na terenie gminy Kolbudy.