Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Projekt  „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 170040G
(ul. Zeusa w Kowalach)”.

 

Zadanie obejmuje realizację inwestycji:

Roboty budowalne polegające na przebudowie istniejącego przejścia dla pieszych na przejście wyniesione (wymiana nawierzchni) wraz z elementami organizacji ruchu w ciągu ulicy Zeusa tj. drogi gminnej 170040G w miejscowości Kowale w gminie Kolbudy, dz. nr 336/9.

 

Dofinansowanie w kwocie:  66 768,00 zł  w roku 2021

                                                

Całkowity koszt zadań:  83 460,00  zł

Realizacja 2021/2022 r.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych oraz poprawa jakości dróg zlokalizowanych na terenie gminy Kolbudy.