Uchwała nr LVI/499/23 Rady Gminy Kolbudy w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2023