pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolbudy za rok 2020 (36.46 MB)

pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolbudy za rok 2019 (6.19 MB)

pdf Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu 2018 (3.14 MB)

pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku (10.15 MB)

pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu 2013 (1.37 MB)

pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu 2012 (876 KB)

pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu 2011 (513 KB)

pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu 2010 (448 KB)

spreadsheet Sprawozdanie z wykonania budżetu 2009 (691 KB)

spreadsheet Sprawozdanie z wykonania budżetu 2008 (710 KB)

spreadsheet Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 (717 KB)

spreadsheet Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 (612 KB)

spreadsheet Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 (612 KB)

spreadsheet Sprawozdanie z wykonania budżetu 2005 (630 KB)

spreadsheet Sprawozdanie z wykonania budżetu 2004 (585 KB)

spreadsheet Sprawozdanie z wykonania budżetu 2003 (649 KB)

spreadsheet Sprawozdanie z wykonania budżetu 2002 (571 KB)

spreadsheet Sprawozdanie z wykonania budżetu 2001 (606 KB)

spreadsheet Sprawozdanie z wykonania budżetu 2000 (569 KB)

spreadsheet Sprawozdanie z wykonania budżetu 1999 (415 KB)


folder sprawozdania z wykonania budżetu