archive Dochody i wydatki oraz wieloletni program inwestycyjny budżetu Gminy Kolbudy 2004 r. (165 KB)

Inwestycje z gminnej kasy

Radni Gminy Kolbudy przyjęli tegoroczny budżet. Dochody mają wynieść 22 mln 788 tys. 393 zł, a wydatki 28 mln 278 tys. 254 zł. W gminnej kasie zabraknie więc 5 mln 489 tys. 861 zł.

Samorząd już jest zadłużony na ponad milion zł. Aby pokryć deficyt, zaplanowano zaciągnięcie 4,1 mln zł kredytów i pożyczek. Na koniec 2004 roku do spłacenia będzie 5 mln 198 tys. 846 zł, czyli 22,8 proc. dochodów gminy. Najważniejszą inwestycją realizowaną w 2004 roku ma być budowa kanalizacji z Kowal do Otomina za 3 mln 200 tys. zł.

Wniosek o refinansowanie z funduszu SAPARD Unii Europejskiej został przyjęty. Inwestycja trafiła na listę rezerwową. Rozpoczęła się już procedura przetargowa.

- By sięgnąć po unijne pieniądze, najpierw trzeba wyłożyć własne. Dlatego zaplanowaliśmy kredyty. 22,8 procent dochodów to niezbyt duże obciążenie. Stać nas jeszcze na dopłacenie 395 tys. zł Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg do remontu trasy 221 w Kolbudach, wraz z mostem, nowym chodnikiem i lampami - wójt Leszek Grombala uzasadnia konstrukcję budżetu.

W dochodach gminy najwyższą pozycję, nieco ponad 11 mln zł, stanowią podatki i opłaty lokalne. Subwencje wyniosą 6 mln 818 tys. zł, a dochody z majątku gminy 3 mln zł.

Jeden radny był przeciwny takiemu budżetowi. Dwóch wstrzymało się od głosu.opracowanie: Kolbudy on-line

 

Najważniejsze inwestycje w 2004 roku

budowa kanalizacji z Kowal do otomina - 3.200.000 zł
przebudowa ronda i rynku w Kolbudach - 250.000 zł
II etap budowy kanalizacji w Kowalach - 140.200 zł
II etap budowy wodociągu w Czapielsku - 140.100 zł
wodociąg w Buszkowach - 112.400 zł
wszystkie wydatki inwestycyjne - 8.078.038 zł, czyli 21,5% budżetuCzas na kanalizację

Marek Goliński - radny z Kowal

- Długo pracowaliśmy w komisjach, żeby jak najefektywniej wydać każdy grosz. Tegoroczny budżet jest dobrze wyważony. Zdecydowaliśmy się na kanalizację do Otomina. Inwestycja pochłonie aż 3.200.000 zł. To dużo, ale nie można było dłużej zwlekać. Niestety, nie wystarczy pieniędzy na odgałęzienia w Otominie i podłączenie większości domów. Inne ważne inwestycje to również uporządkowanie ronda i rynku w Kolbudach.

 

Wodociąg nam nie służy

Paweł Czerny - radny z Pręgowa

- Wstrzymałem się od głosu, gdyż uważam, że budowa wodociągu z Bąkowa do Kowal jest przedwczesna. Instalacja biegnie po prywatnych gruntach. Właściciele będą mieli dodatkowy atut podczas sprzedaży działek. Inwestycja ma na celu ograniczenie kupowania wody z Gdańska, a tak naprawdę zarobią właściciele działek. Nie mam zastrzeżeń do pozostałych wydatków budżetowych.

 

Jak najwięcej inwestycji

Leszek Grombala - wójt Gminy Kolbudy

- Budżetu nie da się zrealizować bez sięgnięcia po pieniądze spoza gminy. Liczę na dofinansowanie nie mniejsze niż 3.000.000 zł z różnych źródeł. Mamy dobre doświadczenie w realizacji ze wspomaganiem SAPARD. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawią się nowe możliwości. Przed nami jeszcze wiele pracy. Najłatwiej przekonać się o tym podczas wiejskicg zebrań. Nie wszyscy mają wodociągi i kanalizację. Większość gminnych dróg wymaga utwardzenia. Mieszkańcy oczekują inwestycji, więc chcemy zrobić ich jak najwięcej.

 

Budżet 2004 jest ambitny

- Budżet na 2004 jest ambitny. Jest kolejnym ambitnym budżetem, mającym na celu polepszenie warunków życia mieszkańców życia Gminy Kolbudy, co było podstawą programu wyborczego wójta Leszka Grombali. W ubiegłym roku pozyskaliśmy najwięcej środków unijnych w powiecie gdańskim (1 039 000 zł). W tym roku złożyliśmy wniosek na kanalizacje Kowali i Otomina. Znaleźliśmy się na liście rezerwowej, gdyż nie spełniamy kryteriów: niskich dochodów i wysokiego bezrobocia.

Wicewójt Krzysztof Regliński 
Korzystamy z każdej możliwości pozyskania środków pozabudżetowych. Wójt Leszek Grombala kończy negocjacje dotyczące współfinansowania stacji i sieci wodociągowej w Bąkowie z Agencji Nieruchomości Rolnych na kwotę 400 000 zł. Wystartowaliśmy w programie Ikonka. Efektem są komputery dla biblioteki w Kolbudach (cel - upowszechnienie dostępu do Internetu). Wystąpiliśmy i otrzymaliśmy środki na organizację festynu "Razem do Unii", który zaplanowano na 1 maja. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania "Sport po szesnastej", który już realizujemy od 2 lat.

Szkolimy się w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych. Mamy świadomość, że środki pozabudżetowe muszą zrekompensować "dziurę" w budżecie po kończącym się majątku gminy. Inwestujemy, mimo wszystko na poziomie 5 - 5,5 mln zł zwiększając poziom kredytowania, mają na uwadze najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Musimy robić to rozważnie i tak czynimy. Charakter inwestycji jest niezmienny: wodociągi, kanalizacja, drogi gruntowe, oświetlenie, aczkolwiek potrzeby dotyczące dróg gruntowych są porażające. Wykonanie ich tylko w 4 sołectwach to koszt na poziomie 1,2 mln zł. Szukamy sposobów rozwiązania tego problemu. Paradoksem jest w tej sytuacji współfinansowania odcinka drogi wojewódzkiej w Kolbudach (w tym roku 395 000 zł), aczkolwiek tylko w ten sposób jest szansa na poprawienie estetyki miejscowości, gdyż zarządca drogi (Wojewódzki Zarząd Dróg) nie ma na tę inwestycję pieniędzy. Co roku będziemy wykonywać odcinek drogi wojewódzkiej lub powiatowej, jeśli uda nam się podpisać stosowne porozumienia z samorządami nimi zarządzającymi.

Rok rocznie zwiększamy środki na bezpieczeństwo (straż, policja, straż graniczna). Rozpoczniemy w tym roku budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach, którego wykonamy pierwszy etap monitorowania gminy. Wójt Leszek Grombala pozyskał na ten cel środki zewnętrzne w kwocie 50 000 zł. Wójt prowadzi także intensywne starania o powstanie komisariatu całodobowego w Kolbudach.

Zabezpieczamy spędzanie czasu wolnego w bardzo szerokiej skali. Na terenie gminy działa kilkanaście kół kulturalnych rekreacyjno-ruchowych finansowanych przez Urząd Gminy. Hitem tegorocznego lata będzie rejs po Zalewie Wiślanym naszych żeglarzy, którzy w ubiegłym roku zdobyli uprawnienia na kursach zorganizowanych i sfinansowanych przez gminę.

Mamy nadzieję, że zrealizujemy nasze założenia zawarte w dokumencie "Budżet 2004". Jesteśmy pełni zapału. O tym, co nam się udało lub nie udało, i dlaczego napiszemy pod koniec roku. Jesteśmy nastawieni optymistycznie. Mamy nadzieję, że na powierzone nam nowe zadania (oświetlenie, dodatki mieszkaniowe, rodzinne) otrzymamy obiecane przez władze zwierzchnie środki - ocenia finansowe oerspektywy bieżącego roku wicewójt Krzysztof Regliński.

10 maja 2004, Ada Starzyk-Bałecka, Gazeta Kolbudzka

 

pdf
Treść uchwały budżetowej z dnia 27 lutego 2004 (218 KB)
 

archive Projekt uchwały budżetowej z dnia 15 grudnia 2003 (67 KB)