archive Dochody i wydatki oraz wieloletni program inwestycyjny budżetu Gminy Kolbudy 2005 r. (200 KB)

Budżet po cięciach

Mieszkańcy Gminy Kolbudy nie mają co liczyć w tym roku na realizację inwestycji, zapisanych wcześniej w tzw. planie trzyletnim. Na kontynuowanie budowy kanalizacji, wodociągów i dróg przeznaczono niecałe dwa miliony złotych.

W ubiegłym roku pieniędzy było trzykrotnie więcej. Okrojone wydatki to rezultat przegranego przez gminę procesu ze spółką TI "Investing".

Od 1997 roku samorząd nie płacił firmie za infrastrukturę na osiedlu Olimp w Kowalach. Sąd kazał zwrócić Investingowi 12,9 mln zł. Ostatecznie zawarto ugodę. Gmina musi oddać 4,9 mln zł.

Sesja budżetowa była burzliwa. Najpierw Andrzej Kubka przez pół godziny usiłował doprowadzić do wykreślenia z porządku obrad uchwalania budżetu. Potem wzywał radnych do jego odrzucenia. Nie pomogło. Budżet poparło dziewięciu rajców, jeden się wstrzymał, czworo było przeciwnych. Najwięcej pieniędzy - ponad 9 mln zł przeznaczono na oświatę. Budowa wodociągów i kanalizacji pochłonie 1,6 mln zł. Budowa dróg będzie kosztowała 476.000 zł.


opracowanie: Kolbudy on-line

 

Najważniejsze inwestycje 2005

  • budowa wodociągów i kanalizacji w Bąkowie, Jankowie, Kowalach i Otominie - 1.604.600zł;
  • budowa i modernizacja dróg w Kolbudach, Lublewie i Kowalach - 476.000zł;
  • budowa pasażu handlowego w Kolbudach oraz chodników i wiat przystankowych w całej gminie - 324.000zł;
  • budowa kanalizacji burzowej w Kolbudach i Pręgowie - 110.000zł;
  • oświetlenie ulic w całej gminie - 170.000zł;
  • modernizacja Urzędu Gminy - 200.000zł;
  • pozostałe - 349.000zł.

W sumie na inwestycje w Gminie Kolbudy zostanie wydane: 3.233.600zł

 

Wielkie porządki

Leszek Grombala - wójt Gminy Kolbudy

- Po przegraniu w sądzie blisko 13 milionów złotych musieliśmy podjąć negocjacje. Stanęło na 4,9 mln, które oddamy w tym roku. W tej sytuacji musieliśmy okroić fundusz inwestycyjny. Zaległości finansowe gminy narastały od 1997 roku. Trzeba było pilnie rozwiązać ten problem. Można jednak powiedzieć, że za 5 mln zł kupiliśmy drogi, kanalizacje i wodociągi na osiedlu Olimp. Taka suma nie wystarczyłaby na ich budowę. Dodatkowo otrzymaliśmy ponad hektar gruntu z przeznaczeniem na szkołę. Budżet jest niższy o dwa miliony złotych, niż planowaliśmy, ale jedna sprawa została definitywnie uporządkowana.

 

Za

Ireneusz Olejnik - wiceprzewodniczący komisji budżetowej

- Tegoroczny budżet stwarza nowe możliwości. Dzięki spłaceniu infrastruktury w Kowalach, 31 marca gmina stała się właścicielem kanalizacji na osiedlu Olimp. Dzięki temu możemy zrezygnować z pośrednictwa gminy Pruszcz Gdański w przepompowywaniu ścieków i skierować je bezpośrednio do Oczyszczalni Wschód. To oznacza obniżkę cen dla mieszkańców.

 

Przeciw

Andrzej Kubka - radny

 - Jestem przeciwny porozumieniu z TI "Investing". Grupa radnych napisała protest w tej sprawie do Regionalnej Izby Obrachunkowej i wojewody pomorskiego. Uważamy, że wójt postępuje niezgodnie z prawem. W tej sytuacji uchwalanie budżetu było przedwczesne. Namawiałem radnych do wykreślenia uchwały budżetowej z porządku obrad, jednak mój wniosek nie uzyskał większości. Mamy trzyletni plan inwestycyjny, który sami uchwaliliśmy. Nie będzie w tym roku realizowany, a mieszkańcy czekają na kanalizację i drogi.

 

pdf Uchwała Nr XXIII/187/2005 w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 (238 KB)

archive Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2005 (341 KB)

spreadsheet Informacja z wykonania budżetu Gminy Kolbudy za rok 2005 (431 KB)