archive Dochody i wydatki budżetu Gminy Kolbudy 2012 r. (480 KB)

pdf Budżet Gminy Kolbudy na rok 2012 - Uchwała Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 stycznia 2012 (642 KB)

pdf Wieloletna Prognoza Finansowa dla Gminy Kolbudy - Uchwała Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 stycznia 2012 (185 KB)

pdf Projekt uchwały budżetowej Gminy Kolbudy na rok 2012 (509 KB)

pdf Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kolbudy (178 KB)