Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o. o. - Kolbudy, ul. Przemysłowa 4