Przykładowe wzory

pdf Wzór DO dla powierzchni do 110 m2 (233 KB)

pdf Wzór DO dla powierzchni powyżej 110 m2 (234 KB)

document Wzór wniosku o przyznanie kolbudzkiego świadczenia w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi” dla rodzin dwuosobowych oraz gospodarstw jednoosobowych zamieszkałych na terenie gminy Kolbudy (68 KB)

pdf Wzór załącznika Z-1 (156 KB)

 
 

Ulotka informacyjna