Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)