INFORMACJA O PROGRAMIE DOFINANSOWANIA

do przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest

 

Dofinansowaniem objęty jest koszt realizacji zadań z zakresu:

  1. demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,
  2. transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie koszty poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu. Harmonogram etapów realizacji Programu na 2020 rok:

  1. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie – do dnia 9 czerwca 2020 roku
  2. Wnioskowanie o dofinansowanie dla Gminy Kolbudy w ramach konkursu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – rozstrzygnięcie konkursu do dnia 24 lipca 2020 r.
  3. Realizacja zadania polegająca na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest – od 11 sierpnia do 31 października 2020 r.

Szczegółowe informacje i kontakt:  Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1 , pokój 218 b, tel. (58) 691 05 35, w godz: pn. 7.30-17.00, śr. 7.30-15.30, wt. - pt. 7.30-15.00.