UWAGA MIESZKAŃCY!  BARDZO WAŻNE!
URZĄD GMINY KOLBUDY INFORMUJE, ŻE ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO REALIZOWANY BĘDZIE SPOD POSESJI
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĄ W PRZEDDZIEŃ LUB NAJPÓŹNIEJ W DNIU WYWOZU DO GODZINY 800. 
Szczegółowa informacja na stronie każdego sołectwa w zakładce aktualności.