pdf Mapa pokrycia gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: stan na 12 czerwca 2023 roku (6.05 MB)

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY
Lp. Rejon (wieś/obręb) Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podstawa prawna (uchwała RG Kolbudy) Publikacja (Dziennik Urzędowy) Załącznik graficzny Uwagi
1 Lublewo Gdańskie, Jankowo Gdańskie, Łapino Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi: Lublewo dotycząca obszaru działek 204/3, 205/2, 205/1 i 255, Jankowo dotycząca obszaru działek 20/3, od 100/1 do 100/9 i 100/11, Łapino dotycząca obszaru działek 128, 129, 127, 126, 57/13, 57/10 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XIII/76/95 z dnia 16 sierpnia 1995 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 31, poz. 138 z dnia 18 grudnia 1995 r. do wglądu w UG Kolbudy Uchylony w części planami z poz. 37 i 38
2 Jankowo Gdańskie, Otomin Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi: Jankowo dotycząca obszaru działek 4/4 i 4/5, Otomin dotycząca obszaru działek nr 31, 32/1 i 32/2 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XVII/98/96 z dnia 16 lutego 1996 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 10, poz. 39 z dnia 6 maja 1996 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planami z poz. 31 i 46
3 Kowale Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Kowale dotycząca obszaru działek nr 13/15, 60/4, 53/2 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXIII/146/96 z dnia 19 grudnia 1996 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 24, poz. 70 z dnia 23 czerwca 1997 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planami z poz. 35 i 52
4 Kowale Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca osiedla "Kowale" na obszarze położonym przy Obwodnicy Trójmiasta, na południe od ul. Świętokrzyskiej, obejmującym działki o nr 101/23, 104, 105, 106/1/2, 107… Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXVIII/189/97 z dnia 19 czerwca 1997 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 31, poz. 95 z dnia 8 sierpnia 1997 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planami z poz. 32, 35, 45, 50, 53, 57
5 Lublewo Gdańskie Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Lublewo - dot. działki nr 196/4 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXIII/145/96 z dnia 19 grudnia 1996 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 5, poz. 16 z dnia 11 lutego 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 38
6 Jankowo Gdańskie Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Jankowo - dotyczy działki nr 34/5 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXIII/147/96 z dnia 19 grudnia 1996 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 5, poz. 15 z dnia 11 lutego 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 37
7 Pręgowo Górne Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Pręgowo - dot. działek nr 257/8, 257/9, 257/10, 111, 60, 188/2, 189/2, 71/3, 182/1 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXIII/148/96 z dnia 19 grudnia 1996 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 5, poz. 14 z dnia 11 lutego 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 73
8 Kolbudy Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Kolbudy dot. obszaru działek nr: 291/6, 295/10, 299, 284/2, 283/2, 282/2, 291/7, 295/8/9, 296/1/2, 297/1/2, 298/1/2/3, 286/1/2, 285/6 i 735/1 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXVIII/187/97 z dnia 19 czerwca 1997 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 24, poz. 93 z dnia 11 maja 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planami z poz. 40 i 47
9 Otomin Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Otomin dot. obszaru działek nr 21/7, 21/9, 93/1, 93/3, 93/5 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXVII/181/97 z dnia 29 kwietnia 1997 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 30, poz. 112 z dnia 8 czerwca 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 30
10 Kowale Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Kowale dotycząca działki nr 73/7 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXVIII/188/97 z dnia 19 czerwca 1997 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 41, poz. 149 z dnia 10 lipca 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 35
11 Czapielsk Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Czapelsko dot. działek nr 117, 89/2 (89/3:8, 89/11/12/15), 36/12, 80/1, 80/2, 60/1/2, 60/4:8, 60/10:11, 60/13:18, 60/20:27, 60/29:40 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXVIII/190/97 z dnia 19 czerwca 1997 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 41, poz. 148 z dnia 10 lipca 1998 r. do wglądu w UG Kolbudy  
12 Łapino Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Łapino dotyczące obszaru działek nr 130, 135, 136 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXVIII/191/97 z dnia 19 czerwca 1997 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 41, poz. 150 z dnia 10 lipca 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 70
13 Bielkówko Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działek nr 338/2, 338/3, 338/8, 165/3, 50/18, 126/1, 204/23, 204/24, 204/25, 115/9 położonych na obszarze wsi Bielkówko Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXIII/231/98 z dnia 27 lutego 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 79, poz. 391 z dnia 3 grudnia 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planami z poz. 44, 58 i 72
14 Czapielsk Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działki nr 245 położonej na obszarze wsi Czapelsko Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXIII/232/98 z dnia 27 lutego 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 79, poz. 392 z dnia 3 grudnia 1998 r. do wglądu w UG Kolbudy  
15 Jankowo Gdańskie Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działek nr 15/7 i 27/8 położonych na obszarze wsi Jankowo Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXIII/233/98 z dnia 27 lutego 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 79, poz. 393 z dnia 3 grudnia 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 37
16 Kowale Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działek nr 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7 położonych na obszarze wsi Kowale Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXIII/234/98 z dnia 27 lutego 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 79, poz. 394 z dnia 3 grudnia 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 35
17 Kolbudy Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działek nr 55/14, 55/13, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5 położonych na obszarze wsi Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXIII/235/98 z dnia 27 lutego 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 79, poz. 395 z dnia 3 grudnia 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 47
18 Lublewo Gdańskie Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działek nr 92, 391/5, 391/6, 391/7, 213/1, 213/2, 187 położonych na obszarze wsi Lublewo Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXIII/236/98 z dnia 27 lutego 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 79, poz. 396 z dnia 3 grudnia 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 38
19 Otomin Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działek nr 32/5, 38, 211, 212, 214, 215, 216, 217 położonych na obszarze wsi Otomin Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXIII/237/98 z dnia 27 lutego 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 79, poz. 397 z dnia 3 grudnia 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 46
20 Kowale Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działki nr 101/14 i części działki nr 126/1 położonych na obszarze wsi Kowale Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XII/64/99 z dnia 7 września 1999 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 24, poz. 121 z dnia 9 marca 2000 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 35
21 Pręgowo Górne Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działki nr 49/3 położonej na obszarze wsi Pręgowo Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XII/65/99 z dnia 7 września 1999 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 24, poz. 122 z dnia 9 marca 2000 r.

pdf Uchwała (1.08 MB)

pdf Załącznik graficzny (1.13 MB)

 
22 Bielkówko Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działek nr 108/3, 81/7 i 50/25 położonych na obszarze wsi Bielkówko Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XII/66/99 z dnia 7 września 1999 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 24, poz. 123 z dnia 9 marca 2000 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 44
23 Pręgowo Górne Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działek nr 126/1 i 126/2 położonych na obszarze wsi Pręgowo Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XIII/75/99 z dnia 26 października 1999 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 24, poz. 124 z dnia 9 marca 2000 r.

archiwum UG Kolbudy

Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 73
24 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bąkowo obręb Lublewo - terenu obejmującego działki nr 251 oraz drogi o numerach działek 250 i 252 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXII/207/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 1, poz. 1 z dnia 7 stycznia 2002 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planami z poz. 25 i 33
25 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bąkowo obręb Lublewo - terenu obejmującego działki nr 251 oraz drogi o numerach działek 250 i 252 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXIV/221/2001 z dnia 15 listopada 2001 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 1, poz. 2 z dnia 7 stycznia 2002 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 33
26 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 244/3, 245, 267, 246/51 położonych w Bąkowie oraz fragmentu wsi położonego na południowy wschód od drogi wojewódzkiej 221 Gdańsk - Kościerzyna we wsi Bąkowo, obręb Lublewo, gmina Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XLII/269/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 63, poz. 1453 z dnia 24 września 2002 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planami z poz. 34, 52, 59
27 Bielkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bielkowo, obręb Lublewo, objętego obszarem działek 329/28, 329/29, 330 na terenie gminy Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XLII/270/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 63, poz. 1454 z dnia 24 września 2002 r.

pdf Uchwała (2.47 MB)

pdf Załącznik graficzny (554 KB)

Uchylony w części planem z poz. 38
28 Kolbudy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XLII/272/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 72, poz. 1595 z dnia 31 października 2002 r. do wglądu w UG Kolbudy Uchylony w części planem z poz. 47 i 56
29 Buszkowy Górne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 159/6, położonej we wsi Buszkowy, gmina Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr V/48/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 79, poz. 1279 z dnia 16 czerwca 2003 r.

archiwum UG Kolbudy

Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 75 
30 Kowale, Otomin Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący fragmentów wsi Kowale, obejmujących tereny rolne przyległe do wysypiska śmieci w Szadółkach oraz wsi Otomin, graniczących z Miastem Gdańskiem w pobliżu Obwodnicy Trójmiejsckiej Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr VI/54/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 95, poz. 1678 z dnia 12 sierpnia 2003 r. do wglądu w UG Kolbudy Uchylony w części planami z poz. 46 i 52
31 Jankowo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący fragmentów wsi Jankowo w gminie Kolbudy,obejmujących obszar działek o numerach ewidencyjnych gruntów 3/3, 3/5:6, 3/8, 4/3:6 i działek nr 38/2, 38/3L, 63, 12/12 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XIII/118/2004 z dnia 30 marca 2004 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 53, poz. 1049 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

pdf Uchwała (3.09 MB)

pdf Załącznik graficzny (422 KB)

 
32 Kowale Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący działki o nr ew. gr. 219 we wsi Kowale gmina Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XII/106/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 66, poz. 1260 z dnia 31 maja 2004 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 53
33 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bąkowo w gminie Kolbudy, obręb Lublewo, dla obszaru działek nr 250, 251, 252 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XVI/142/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 101, poz. 1802 z dnia 19 sierpnia 2004 r.

archiwum UG Kolbudy

Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 61
34 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący fragmentu wsi Bąkowo, obejmującego obszar działek o nr ew. gruntów 248/11:17, 248/19:22, cz. 248/26, na terenie gminy Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXI/176/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 30, poz. 590 z dnia 31 marca 2005 r.

archiwum UG Kolbudy

Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 59
35 Kowale Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kowale, na terenie gmniny Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXVIII/252/2005 z dnia 25 października 2005 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 144, poz. 3417 z dnia 28 grudnia 2005 r.

pdf Uchwała (17.18 MB)

pdf Załącznik graficzny 1 (1.75 MB)

pdf Załącznik graficzny 2 (1.74 MB)

Uchylony w części planami z poz. 50, 51, 52, 57, 81
36 Kowale Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kowale, na terenie gmniny Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXVIII/253/2005 z dnia 25 października 2005 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 144, poz. 3418 z dnia 28 grudnia 2005 r.

pdf Uchwała (4.01 MB)

pdf Załącznik graficzny (1.11 MB)

Uchylony w części planem z poz. 65
37 Jankowo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Jankowo, na terenie gmniny Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXIX/258/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 32, poz. 640 z dnia 23 marca 2006 r.

pdf Uchwała (8.47 MB)

pdf Załącznik graficzny (3.29 MB)

 
38 Lublewo Gdańskie, Kolbudy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla większości obrębu geodezyjnego Lublewo i fragmentów wsi Kolbudy, na terenie gminy Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXXVI/328/2006 z dnia 19 września 2006 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 18, poz. 462 z dnia 26 stycznia 2007 r.

pdf Uchwała (29.90 MB)

pdf Załącznik graficzny 1 (5.81 MB)

pdf Załącznik graficzny 2 (6.82 MB)

Uchylony w części planami z poz. 52, 56, 59, 61, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 80 oraz wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 147/15 z dnia 16 lipca 2015 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały w części dotyczącej działki oznaczonej numerem 331/99 położonej w Bielkowie, obręb Lublewo, gmina Kolbudy (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015 r., poz. 3261)
39 Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lublewo obejmującego działki po byłym poligonie wojskowym o numerach 237/3, 237/4, 236/2, 235/2, 234/2, 233/2, 232/3, 231/5, 231/6, na terenie gmniny Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr V/42/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 118, poz. 2069 z dnia 19 lipca 2007 r.

pdf Uchwała (2.55 MB)

pdf Załącznik graficzny (3.30 MB)

 
40 Kolbudy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla "Nad Jeziorem" w Kolbudach na terenie gmniny Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr VIII/61/2007 z dnia 11 września 2007 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 4, poz. 113 z dnia 21 stycznia 2008 r.

pdf Uchwała (1.85 MB)

pdf Załącznik graficzny (1.57 MB)

Uchylony w części planem z poz. 71
41 Ostróżki - obręb Pręgowo Górne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ostróżki na terenie gmniny Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr VIII/62/2007 z dnia 11 września 2007 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 4, poz. 112 z dnia 21 stycznia 2008 r.

pdf Uchwała (11.99 MB)

pdf Załącznik graficzny (486 KB)

Uchylony w części planem z poz. 73
42 Buszkowy Górne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Buszkowy na terenie gmniny Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr IX/74/2007 z dnia 30 października 2007 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 27, poz. 788 z dnia 14 kwietnia 2008 r.

archiwum UG Kolbudy

Nie obowiązuje - uchylony planami z poz. 62 i poz. 75
43 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Lublewo na terenie gmniny Kolbudy w rejonie elektrowni wodnej na jeziorze Goszyńskim Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXI/167/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 10, poz. 262 z dnia 23 stycznia 2009 r.

pdf Uchwała (8.64 MB)

pdf Załącznik graficzny (910 KB)

Uchylony w części planem z poz. 77, 79
44 Bielkówko Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla większości terenu wsi Bielkówko na terenie gmniny Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXIII/177/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 40, poz. 752 z dnia 18 marca 2009 r.

pdf Uchwała (15.00 MB)

pdf Załącznik graficzny (5.72 MB)

Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXVIII/224/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku o sprostowaniu omyłki (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2010 r. Nr 70, poz. 1130); Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 297/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały w części dotyczącej działek oznaczonych numerami 72/3, 72/12
i 72/13 położonych w Bielkówku, gm. Kolbudy (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2010 r. Nr 104, poz. 2038), Uchylony w części planami z poz. 58 i 72
45 Kowale Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kowale" na obszarze położonym w rejonie ulic: Staropolskiej, Ateny, Aresa, Zeusa Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXVI/206/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 72, poz. 1480 z dnia 1 czerwca 2009 r.

pdf Uchwała (2.42 MB)

pdf Załącznik graficzny (670 KB)

 
46 Otomin Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Otomin w gminie Kolbudy obejmującego teren wzdłuż ul. Konnej i Słonecznej wraz z częścią obszaru objętego mpzp zatwierdzonego uchwałą Nr VI/54/2003 R.G.K. z dn. 24 czerwca 2003 r. Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXXVII/293/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 75, poz. 1285 z dnia 25 maja 2010 r.

pdf Uchwała (31.08 MB)

pdf Załącznik graficzny (4.23 MB)

Uchylony w części planem z poz. 69
47 Kolbudy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kolbudy w gminie Kolbudy obejmującego teren wzdłuż ul. Wybickiego, ograniczony zbiornikiem Kolbudzkim, obrębem Pręgowo, obrębem Babidół oraz obrębem Łapino Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr VI/35/2011 z dnia 29 marca 2011 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 44, poz. 1034 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

pdf Uchwała (19.65 MB)

pdf Załącznik graficzny (6.15 MB)

Uchylony w części planami z poz. 64, 66, 70, 71, 78
48 Czapielsk Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czapielsk rejon ośrodków wypoczynkowych nad jeziorem Łapińskim gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr VII/51/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 52, poz. 1211 z dnia 10 maja 2011 r.

pdf Uchwała (1.43 MB)

pdf Załącznik graficzny (940 KB)

 
49 Bielkówko Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 72/3, 72/12, 72/13, obręb Bielkówko, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XII/94/2011 z dnia 27 września 2011 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 135, poz. 2755 z dnia 20 października 2011 r.

pdf Uchwała (1.72 MB)

pdf Załącznik graficzny (4.45 MB)

 
50 Kowale Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu "węzła Kowale" obejmującego tereny przyległe do obwodnicy trójmiejskiej w Kowalach, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XIV/104/2011 z dnia 25 października 2011 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 147, poz. 3047 z dnia 8 listopada 2011 r.

pdf Uchwała (5.83 MB)

pdf Załącznik graficzny 1 (6.93 MB)

pdf Załącznik graficzny 2 (3.41 MB)

Uchylony w części planem z poz. 57
51 Kowale Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kolbudy Nr XXVIII/252/2005 z dnia 25 października 2005 r. w rejonie ul. Wiśniowej w Kowalach, gmina Kolbudy, obejmującego tereny przyległe do granicy Gminy Miejskiej Gdańsk Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXV/195/2012 z dnia 25 września 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012 r., poz. 3249 - ogłoszony dnia 17 października 2012 r.

pdf Uchwała (2.68 MB)

pdf Załącznik graficzny (942 KB)

 
52 Kowale, Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w sąsiedztwie obwodnicy trójmiejskiej oraz składowiska odpadów komunalnych w Gdańsku - Szadółki, na terenie obrębu Kowale i w części obrębu Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXXVII/278/2013 z dnia 24 września 2013 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013 r., poz. 3677 - ogłoszony dnia 29 października 2013 r.

pdf Uchwała (20.83 MB)

pdf Załącznik graficzny (3.66 MB)

Uchylony w części planem z poz. 57, 59
53 Kowale Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Osiedla Olimp" w Kowalach, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XLVIII/381/2014 z dnia 30 września 2014 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 r., poz. 3655 - ogłoszony dnia 4 listopada 2014 r.

pdf Uchwała (1003 KB)

pdf Załącznik graficzny (2.51 MB)

 
54 Babidół, Pręgowo Górne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Pręgowo i Babidół", gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr VI/46/2015 z dnia 24 marca 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r., poz. 1467 - ogłoszony dnia 29 kwietnia 2015 r.

pdf Uchwała (5.62 MB)

pdf Załącznik graficzny 1 (3.29 MB)

pdf Załącznik graficzny 2 (2.53 MB)

Uchylony w części planem z poz. 68
55 Lisewiec Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Lisewiec", gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr VI/45/2015 z dnia 24 marca 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r., poz. 1492 - ogłoszony dnia 5 maja 2015 r.

pdf Uchwała (4.80 MB)

pdf Załącznik graficzny (7.29 MB)

 
56 Kolbudy, Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna, w obrębie Kolbudy i Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr VIII/56/2015 z dnia 26 maja 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r., poz. 1900 - ogłoszony dnia 18 czerwca 2015 r.

pdf Uchwała (2.09 MB)

pdf Załącznik graficzny 1 (3.92 MB)

pdf Załącznik graficzny 2 (3.88 MB)

 
57 Kowale Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Kowale, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr IX/68/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r., poz. 2357 - ogłoszony dnia 31 lipca 2015 r.

pdf Uchwała (5.10 MB)

pdf Załącznik graficzny (11.79 MB)

Uchylony w części planem z poz. 65
58 Bielkówko Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Bielkówko Południe", gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr X/85/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r., poz. 3047 - ogłoszony dnia 7 października 2015 r.

pdf Uchwała (4.99 MB)

pdf Załącznik graficzny (9.99 MB)

 
59 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna we wsi Bąkowo, obręb Lublewo, gmina Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XI/98/2015 z dnia 22 września 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r., poz. 3298 - ogłoszony dnia 2 listopada 2015 r.

pdf Uchwała (545 KB)

pdf Załącznik graficzny (4.95 MB)

 
60 Bielkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Bielkowo, obręb Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XVI/146/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz. 1244 - ogłoszony dnia 29 marca 2016 r.

pdf Uchwała (649 KB)

pdf Załącznik graficzny (253 KB)

 
61 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Bąkowo, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XVIII/170/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz. 2032 - ogłoszony dnia 2 czerwca 2016 r.

pdf Uchwała (541 KB)

pdf Załącznik graficzny (3.36 MB)

 
62 Buszkowy Górne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod lokalizację napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń w obrębie Buszkowy Górne, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXII/214/2016 z dnia 27 września 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz. 3606 - ogłoszony dnia 7 listopada 2016 r.

pdf Uchwała (313 KB)

pdf Załącznik graficzny 1 (1.78 MB)

pdf Załącznik graficzny 2 (1.18 MB)

 
63 Pręgowo Górne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i terenów górniczych w południowej części wsi Pręgowo, obręb Pręgowo Górne, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXIII/225/2016 z dnia 25 października 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz. 4044 - ogłoszony dnia 30 listopada 2016 r.

pdf Uchwała (449 KB)

pdf Załącznik graficzny (1.59 MB)

 
64 Kolbudy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kolbudy zlokalizowanego po północnej stronie ul. Nowińskiej, przy granicy z przysiółkiem Nowiny, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXV/243/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 r., poz. 265 - ogłoszony dnia 20 stycznia 2017 r.

pdf Uchwała (402 KB)

pdf Załącznik graficzny (1.50 MB)

 
65 Kowale Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kowale, gm. Kolbudy dla terenów w sąsiedztwie gminy Pruszcz Gdański Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXV/244/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 r., poz. 385 - ogłoszony dnia 30 stycznia 2017 r.

pdf Uchwała (443 KB)

pdf Załącznik graficzny (666 KB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego nr PN-II.4131.2.2017.MM z dnia 26.01.2017r. stwierdzające nieważność uchwały w zakresie § 7 ust. 12; § 8 ust. 10 pkt 1 i 2; § 9 ust. 9 pkt 1 i 2; § 10 ust. 9 pkt 1 i 2; § 11 ust. 9 pkt 1 i 2 (Dz. Urz. Woj.. Pom. z 2017r., poz. 398) 
66 Kolbudy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Kolbudy, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXVIII/267/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 r., poz. 1621 - ogłoszony dnia 9 maja 2017 r.

pdf Uchwała (755 KB)

pdf Załącznik graficzny (15.51 MB)

 Uchylony w części planem z poz. 82
67 Buszkowy Górne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Buszkowy Dolne", gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXIX/277/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 r., poz. 2322 - ogłoszony dnia 21 czerwca 2017 r.

pdf Uchwała (1.23 MB)

pdf Załącznik graficzny (16.04 MB)

 
68 Babidół Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części wsi Babidół, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXXII/310/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 r., poz. 3406 - ogłoszony dnia 2 października 2017 r.

pdf Uchwała (336 KB)

pdf Załącznik graficzny (1.19 MB)

 
69 Otomin Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Otomin w sąsiedztwie obwodnicy Trójmiasta, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXXII/311/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 r., poz. 3486 - ogłoszony dnia 12 października 2017 r.

pdf Uchwała (358 KB)

pdf Załącznik graficzny (2.12 MB)

 
70 Kolbudy, Łapino Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Przemysłowej w Kolbudach, na granicy obrębów Kolbudy i Łapino w gminie Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXXVI/341/17 z dnia 28 listopada 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 163 - ogłoszony dnia 16 stycznia 2018 r.

pdf Uchwała (352 KB)

pdf Załącznik graficzny (16.84 MB)

 
71 Kolbudy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Jeziora Bielkowskiego w obrębie Kolbudy, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXXIX/385/18 z dnia 27 lutego 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 1274 - ogłoszony dnia 3 kwietnia 2018 r.

pdf Uchwała (393 KB)

pdf Załącznik graficzny 1 (9.75 MB)

pdf Załącznik graficzny 2 (8.90 MB)

 
72 Bielkówko Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Bielkówko wraz z terenami nad rzeką Radunią, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXXIX/384/18 z dnia 27 lutego 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 1537 - ogłoszony dnia 19 kwietnia 2018 r.

pdf Uchwała (541 KB)

pdf Załącznik graficzny (16.04 MB)

 
73 Pręgowo Górne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Pręgowo Górne”, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XLI/402/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 2293 - ogłoszony dnia 4 czerwca 2018 r.

pdf Uchwała (574 KB)

pdf Załącznik graficzny 1 (2.02 MB)

pdf Załącznik graficzny 2 (4.08 MB)

pdf Załącznik graficzny 3 (2.70 MB)

 
74 Bielkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów dawnego zespołu dworsko-folwarcznego i elektrowni wodnej we wsi Bielkowo, obręb Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XLV/433/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 3888 - ogłoszony dnia 16 października 2018 r.

pdf Uchwała (471 KB)

pdf Załącznik graficzny (2.22 MB)

 
75 Buszkowy Górne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Buszkowy Górne”, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XLVI/444/18 z dnia 9 października 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 4600 - ogłoszony dnia 23 listopada 2018 r.

pdf Uchwała (930 KB)

pdf Załącznik graficzny (7.07 MB)

 
76 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miejscowości Bąkowo, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr IV/16/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 r., poz. 805 - ogłoszony dnia 14 lutego 2019 r.

  pdf Uchwała (414 KB)

pdf Zał graficzny Ark A (956 KB)

pdf Zał graficzny Ark B (1.07 MB)

 
77 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sąsiedztwie ujęcia wody "Straszyn" w gminie Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr VII/66/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 r., poz. 2559 - ogłoszony dnia 28 maja 2019 r.

archiwum UG Kolbudy

 Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 79
78 Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXVII/216/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2021 r., poz. 3 - ogłoszony dnia 4 stycznia 2021 r.

pdf Uchwała (1.30 MB)

pdf Załącznik graficzny (7.25 MB)

 
79 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miejscowości Bąkowo, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXVII/215/20 z dnia 24 listopada 2020 r Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2021 r., poz. 4 - ogłoszony dnia 5 stycznia 2021 r.

pdf Uchwała (717 KB)

pdf Załącznik graficzny (25.17 MB)

 
80 Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miejscowości Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXXIV/286/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2021 r., poz. 2957 - ogłoszony dnia 28 lipca 2021 r.

 

pdf Uchwała (881 KB)

pdf Załącznik graficzny (4.99 MB)

 
81 Kowale Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Siostry Faustyny we wsi Kowale, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XLVII/384/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2022 r., poz. 2921 - ogłoszony dnia 25 lipca 2022 r.

pdf Uchwała (374 KB)

pdf Załącznik graficzny (1.51 MB)

 
82 Kolbudy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy placu Kaszubskim w Kolbudach, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XLVIII/396/22 z dnia 11 lipca 2022 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2022r., poz. 3256 - ogłoszony dnia 5 września 2022 r.

pdf Uchwała (429 KB)

pdf Załącznik graficzny (1.66 MB)