Podatek od nieruchomości

lp. rodzaj nieruchomości stawka podatku
1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,41 zł
2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 12,00 zł
3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 6,30 zł
4. domki letniskowe - od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,29 zł
5. garaże - od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,80 zł
6. budynki pozostałe lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,00 zł
7. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi 0,56 zł
8. od 1 m2 powierzchni gruntów będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych, wykorzystywanych na cele rolnicze 0,06 zł
9. od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,09 zł
10. od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych 0,09 zł
11. budowle 2%Z podatku od nieruchomości zwolnione są:

  • mienie zakładów i jednostek budżetowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Kolbudy oraz mienie jednostek ochrony przeciwpożarowej;
  • gospodarstwa rolnye prowadzące działalność w zakresie agroturyzmu - na okres od 2002 do 2004 roku.

 

Podatek od środków transportowych (po zmianach z dnia 22 marca 2002)

lp. rodzaj środka transportowego stawka podatku
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900 zł
powyżej 9 ton - 1.100 zł
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia od 1.200 zł do 2.124 zł, ściągnij szegółowy wykaz
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton 1.100 zł
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia od 1.300 zł do 2.207 zł, ściągnij szegółowy wykaz
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 700 zł
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia od 800 zł do 1.500 zł, ściągnij szegółowy wykaz
7. autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc - 1.260 zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.593 złZ podatku od środków transportowych zwolnione są:

  • mienie zakładów i jednostek budżetowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Kolbudy;
  • mienie jednostek ochrony przeciwpożarowej;
  • mienie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które świadczą na rzecz gminy usługi lokalnego transportu zbiorowego.

 

 

Inne opłaty lokalne i podatki

I Opłata targowa stawka
1. sprzedaż: z samochodu ciężarowego lub dostawczego, platformy przyczepy samochodu lub ciągnika z przyczepą 20,00 zł
z samochodu osobowego 15,00 zł
z wozu konnego 10,00 zł
2. za zajęcie powierzchni targowiska lub innego miejsca handlowego za 1m2 zajętej powierzchni 5,00 zł
3. maksymalna dzienna wartość opłaty za zajęcie powierzchni targowiska lub innego miejsca handlowego 560,17 złII Opłata miejscowa stawka
1. opłata miejscowa za dobę
(dla emerytów i rencistów, oraz uczącej się młodzieży do lat 19 w okresie od 01.09 do 30.06 wprowadzona została ulga w wysokości 50%)
1,45 złIII Opłata administracyjna stawka
1. opłata za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o terenie rolnym i budowlanym 175 zł
2. sporządzenie testamentu lub innego dokumentu spadkowego 70 zł
3. opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 50 zł
4. opłata za zmianę we wpisie działalności gospodarczej 25 złIV Podatek od psa stawka
1. Podatku od posiadania psa
(z podatku zwolnione są osoby, które dokonały wszczepienia psu identyfikatora elektronicznego lub dokonały tatuażu psa w celach identyfikacyjnych)
30 złV Podatek rolny stawka
1. podatek rolny (za 1ha przeliczeniowy) 90 zł

 

folder Podatki 2002