Podatek od nieruchomości

lp. rodzaj nieruchomości stawka podatku
1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,41 zł
2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 13,00 zł
3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 1,00 zł
4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 6,30 zł
5. domki letniskowe - od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,40 zł
6. garaże - od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,80 zł
7. budynki pozostałe lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej 4,10 zł
8. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,60 zł
9. grunty pozostałe - od 1 m2 0,15 zł
10. od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,15 zł
11. budowle 2%Z podatku od nieruchomości zwolnione są:

  • grunty, budynki i budowle oraz części budynków i budowli znajdujące się w posiadaniu zakładów i jednostek budżetowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Kolbudy oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej mających siedzibę na terenie gminy;
  • grunty, budynki i budowle gospodarstw rolnych, w których prowadzona jest przez osoby ze stałym miejscem pobytu w Gminie Kolbudy, działalność w postaci wynajmowania pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5;
  • grunty, budynki i budowle oraz części budynków i budowli, znajdujące się w posiadaniu publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, mających siedzibę na terenie Gminy Kolbudy.

 

Podatek od środków transportowych

lp. rodzaj środka transportowego stawka podatku
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 300 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 600 zł
powyżej 9 ton - 800 zł
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
ściągnij szegółowy wykaz
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 900 zł
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
ściągnij szegółowy wykaz
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 500 zł
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
ściągnij szegółowy wykaz
7. autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc - 600 zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.000 złZ podatku od środków transportowych zwolnione są:

  • pojazdy będące w posiadaniu zakładów i jednostek budżetowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Kolbudy oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej.

 

Inne opłaty lokalne i podatki

I Opłata targowa stawka
1. sprzedaż: z samochodu ciężarowego lub dostawczego, platformy przyczepy samochodu lub ciągnika z przyczepą 15,00 zł
z samochodu osobowego 10,00 zł
z wozu konnego 7,00 zł
2. za zajęcie powierzchni targowiska lub innego miejsca handlowego za 1m2 zajętej powierzchni 4,00 zł
3. maksymalna dzienna wartość opłaty za zajęcie powierzchni targowiska lub innego miejsca handlowego 575,86 złII Opłata miejscowa stawka
1. opłata miejscowa za dobę dla osób w wieku od 18 do 60 lat 1,50 zł
2. opłata miejscowa za dobę dla pozostałych osób 1,00 złIII Opłata administracyjna stawka
1. opłata za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: o terenie rolnym 30 zł
o terenie budowlanym 180 zł
2. sporządzenie testamentu lub innego dokumentu spadkowego 70 złIV Podatek od psa stawka
1. Podatku od posiadania psa

• z podatku zwolnione są psy, które mają wszczepiony identyfikator elektroniczny lub posiadają tatuaż dokonany w celach identyfikacyjnych,
• podatek jest płatny w terminie do dnia 15 marca albo do dnia 15-go miesiąca, następnego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego.
30 złV Podatek rolny stawka
1. średnia cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego 32 zł

 

  archive Uchwała określająca wysokość podatków i opłat lokalnych (15 KB)