Podatek od nieruchomości

lp. rodzaj nieruchomości stawka podatku
1. budynki mieszkalne lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej 0,65 zł
2. budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 19,90 zł
3. budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,90 zł
4. budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2powierzchni użytkowej 9,30 zł
5. domki letniskowe - od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,50 zł
6. garaże - od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,80 zł
7. budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej 6,80 zł
8. grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,75 zł
9. grunty pozostałe,w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,36 zł
10. grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,90 zł
11. budowle 2%

 

Podatek od środków transportowych

lp. rodzaj środka transportowego stawka podatku
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton (o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 320 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 620 zł
powyżej 9 ton - 820 zł
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, (o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) 950,00 zł
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, (o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) 550,00 zł
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej
7. autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia (o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) mniejszej niż 30 miejsc - 650 zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.100 zł

 

Inne opłaty lokalne

Opłata targowa stawka
1. sprzedaż: z samochodu ciężarowego lub dostawczego, platformy przyczepy samochodu albo ciągnika z przyczepą 30,00 zł
z samochodu osobowego 21,00 zł
z wozu konnego 9,00 zł
2. we wszystkich pozostałych przypadkach w miejscach, w których prowadzony jest handel (z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub częściach budynków): zajęcie na potrzeby handlu powierzchni do 2 mb 5,00 zł
zajęcie na potrzeby handlu powierzchni od 2 mb do 10 mb 15,00 zł
zajęcie na potrzeby handlu powierzchni powyżej 10 mb 30,00 zł
3. wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 699,27 zł

 

  folder Ściągnij uchwały podatkowe 2011 r.