Podatek od nieruchomości

p. rodzaj nieruchomości stawka podatku
1. budynki mieszkalne lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej 0,65 zł
2. budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 21,00 zł
3. budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,00 zł
4. budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2powierzchni użytkowej 9,70 zł
5. budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej 7,00 zł
6. grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,80 zł
7. grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,40 zł
8. grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 4,00 zł
9. budowle 2%

 

Podatek od środków transportowych

lp. rodzaj środka transportowego stawka podatku
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton (o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 324 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 624 zł
powyżej 9 ton - 828 zł
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej >>
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, (o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) 960,00 zł
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej >>
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, (o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) 552,00 zł
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej >>
7. autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia (o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) mniejszej niż 30 miejsc - 660 zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.104 zł

 

Opłaty targowe

Opłata targowa stawka
1. sprzedaż: z samochodu ciężarowego lub dostawczego, platformy przyczepy samochodu albo ciągnika z przyczepą 30,00 zł
z samochodu osobowego 20,00 zł
z wozu konnego 10,00 zł
2. we wszystkich pozostałych przypadkach w miejscach, w których prowadzony jest handel (z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub częściach budynków): zajęcie powierzchni handlowej o długości od 0 mb do 0,5 mb 5,00 zł
zajęcie powierzchni handlowej o długości od 0,51 mb do 5 mb 10,00 zł
zajęcie powierzchni handlowej o długości od 5,01 mb do 9 mb 15,00 zł
zajęcie powierzchni handlowej o długości od 9,01 mb do 10 mb 20,00 zł
zajęcie powierzchni handlowej o długości od 10,01 mb i powyżej 20,00 zł + 5,00 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący powierzchni handlowej
pod pojęciem powierzchni handlowej rozumieć należy:
» długość rozstawionego namiotu, w którym prowadzony jest handel;
» w przypadku handlu poza namiotem - długość stołów, skrzynek, wiader i innych sprzętów, służących do ekspozycji lub magazynowania towaru;
» w przypadku handlu pod namiotem i poza jego obrębem - długość namiotu i długość stołów, skrzynek, wiader i innych sprzętów, służących do ekspozycji lub magazynowania towaru.
3. wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 767,68 zł

 

 

Uchwały i formularze podatkowe - do pobrania

folder Podatki 2015 - uchwały

Podatki 2015 - formularze