Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała w sprawie opłaty targowej

Uchwała w sprawie podatku od środków transportu

Uchwała w sprawie wzoru formularza podatkowego DR-1, obowiązującego na terenie Gminy Kolbudy