pdf Strategia rozwoju Gminy Kolbudy 2010 2020 (804 KB)

pdf Strategia rozwoju Gminy Kolbudy - diagnoza społeczna (3.38 MB)

pdf Strategia rozwoju Gminy Kolbudy - diagnoza demograficzno gospodarcza (830 KB)

pdf Strategia rozwoju Gminy Kolbudy - analiza sprawozdań z wykonania budżetu gminy Kolbudy w latach 2005-2009 (981 KB)

pdf Strategia rozwoju Gminy Kolbudy - zestawienie użytkowania gruntów w 2010 (637 KB)