4.1 Infrastruktura techniczna

Problemy najważniejsze:

  • Modernizacja i rozbudowa dróg.
  • Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

Problem ważny:

  • Dokończenie wyposażenia Gminy w sieć wodociągową i poprawa jakości zaopatrzenia w wodę.

 

4.2 Usługi publiczne, problemy społeczne

Problemy ważne:

  • Poprawa oferty dla mieszkańców i turystów w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
  • Sprawne przeprowadzenie reformy systemu edukacji i dalsza poprawa oferty edukacyjnej i wychowawczej w Gminie.
  • Aktywne wspieranie rozwoju gminy poprzez działania informacyjne, promocyjne, szkoleniowe i doradcze.

 

4.3 Przestrzeń i ekologia

Problem najważniejszy:

  • Zagrożenie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Gminy.

Problem ważny:

  • Żywiołowe parcelacje i rozproszona zabudowa obszaru Gminy .

 

4.4 Przedsiębiorczość i budżet

Problem ważny:

  • Zachęty i wyznaczenie obszarów dla nowych inwestorów.