Załączniki zawierają w formie tabelarycznej rezultaty społecznej debaty nad diagnozą stanu Gminy i jej głównymi problemami rozwojowymi. Stanowią dokumentację społecznego udziału w pracach nad strategią rozwoju Gminy oraz uzasadnienie dla wyboru scenariusza, głównych problemów rozwojowych i strategicznych celów rozwoju, przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Załącznik 1

Wyniki ankiety na temat głównych problemów rozwojowych Gminy Kolbudyprzeprowadzonej na spotkaniu z mieszkańcami 9 marca 1999 (według obszarów problemowych).

Liczba głosów Obszary problemowe i problemy
32 Bezplanowa zabudowa - uporządkowanie przestrzeni, konflikty sąsiedzkie.
28 Wpływy aglomeracji gdańskiej na problemy przestrzenne i ekologiczne Kolbud.
28 Zagrożenie zasobów i walorów przyrodniczych Gminy.
23 Centrum Kolbud - atrakcyjne dla przyjezdnych, wygodne dla mieszkańców.
19 Degradacja krajobrazu naturalnego i kulturowego.
130 Razem obszar problemowy: PRZESTRZEŃ I EKOLOGIA
41 Sieć kanalizacyjna w Gminie.
38 Modernizacja i rozbudowa dróg państwowych i wojewódzkich w Gminie.
29 Sieć wodociągowa w Gminie.
17 Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej i gazociągów w Gminie.
2 Sieć telefoniczna w Gminie.
127 Razem obszar problemowy: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
30 Budżet Gminy - wpływy z podatków od mieszkańców i przedsiębiorstw.
30 Nowi inwestorzy - zachęty do inwestowania i kryteria oceny projektów.
29 Wykorzystanie terenów położonych w sąsiedztwie Gdańska.
25 Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej Gminy.
9 Wykorzystanie gruntów rolnych wyższych klas.
123 Razem obszar problemowy: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I BUDŻET
31 Oferta dla mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
31 Reforma systemu edukacji - dostosowanie szkół.
30 Wspieranie rozwoju Gminy - informacja, promocja, doradztwo itp.
25 Reforma ochrony zdrowia.
13 Integracja ludności miejscowej i napływowej.
130 Razem obszar problemowy: USŁUGI PUBLICZNE

 

Załącznik 2

Wyniki ankiety na temat głównych problemów rozwojowych Gminy Kolbudyprzeprowadzonej na spotkaniu z mieszkańcami 9 marca 1999 (ogółem).

Liczba głosów Obszary problemowe i problemy
41 Sieć kanalizacyjna w Gminie.
38 Modernizacja i rozbudowa dróg państwowych i wojewódzkich w Gminie.
32 Bezplanowa zabudowa - uporządkowanie przestrzeni, konflikty sąsiedzkie.
31 Oferta dla mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
31 Reforma systemu edukacji - dostosowanie szkół.
30 Budżet Gminy - wpływy z podatków od mieszkańców i przedsiębiorstw.
30 Nowi inwestorzy - zachęty do inwestowania i kryteria oceny projektów.
30 Wspieranie rozwoju Gminy - informacja, promocja, doradztwo itp.
29 Sieć wodociągowa w Gminie.
29 Wykorzystanie terenów położonych w sąsiedztwie Gdańska.
28 Wpływy aglomeracji gdańskiej na problemy przestrzenne i ekologiczne Kolbud.
28 Zagrożenie zasobów i walorów przyrodniczych Gminy.
25 Reforma ochrony zdrowia.
25 Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej Gminy.
23 Centrum Kolbud - atrakcyjne dla przyjezdnych, wygodne dla mieszkańców.
19 Degradacja krajobrazu naturalnego i kulturowego.
17 Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej i gazociągów w Gminie.
13 Integracja ludności miejscowej i napływowej.
9 Wykorzystanie gruntów rolnych wyższych klas.
2 Sieć telefoniczna w Gminie.Załącznik 3

Wyniki ankiety na temat głównych problemów rozwojowych Gminy Kolbudyprzeprowadzonej w marcu 1999 wśród członków Rady Gminy, Komisji Rady, Sołtysów, członków Rad Sołeckich i osób współpracujących z samorządem Gminy (skład ankietowanych).

Członk(in)owie Zarządu Gminy 3
Członk(in)owie Rady Gminy 7
Członk(in)owie Komisji Rady Gminy spoza Rady 3
Sołtys(k)i 6
Członk(in)owie Rady Sołeckiej 8
Osoby współpracujące z samorządem Gminy 6
Inne osoby nie zaznaczone 5
Ogółem 38

 

Załącznik 4

Wyniki ankiety na temat głównych problemów rozwojowych Gminy Kolbudyprzeprowadzonej w marcu 1999 wśród członków Rady Gminy, Komisji Rady, Sołtysów, członków Rad Sołeckich i osób współpracujących z samorządem Gminy (według obszarów problemowych).

Liczba głosów Obszary problemowe i problemy
20 Bezplanowa zabudowa - uporządkowanie przestrzeni, konflikty sąsiedzkie.
23 Wpływy aglomeracji gdańskiej na problemy przestrzenne i ekologiczne Kolbud.
29 Zagrożenie zasobów i walorów przyrodniczych Gminy.
13 Centrum Kolbud - atrakcyjne dla przyjezdnych, wygodne dla mieszkańców.
27 Degradacja krajobrazu naturalnego i kulturowego.
112 Razem obszar problemowy: PRZESTRZEŃ I EKOLOGIA
34 Sieć kanalizacyjna w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
32 Sieć drogowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
30 Sieć wodociągowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
14 Sieć energetyczna i gazowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
6 Sieć telefoniczna w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
116 Razem obszar problemowy: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
23 Budżet Gminy - wpływy z podatków od mieszkańców i przedsiębiorstw.
28 Nowi inwestorzy - zachęty do inwestowania i kryteria oceny projektów.
28 Wykorzystanie terenów położonych przy obwodnicy i w sąsiedztwie Gdańska.
27 Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej Gminy.
5 Wykorzystanie gruntów rolnych wyższych klas.
111 Razem obszar problemowy: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I BUDŻET
22 Oferta dla mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
30 Reforma systemu edukacji - dostosowanie szkół.
25 Wspieranie rozwoju Gminy - informacja, promocja, doradztwo, marketing.
22 Reforma ochrony zdrowia.
12 Integracja ludności miejscowej i napływowej.
111 Razem obszar problemowy: USŁUGI PUBLICZNE

Załącznik 5

Wyniki ankiety na temat głównych problemów rozwojowych Gminy Kolbudyprzeprowadzonej w marcu 1999 wśród członków Rady Gminy, Komisji Rady, Sołtysów, członków Rad Sołeckich i osób współpracujących z samorządem Gminy (ogółem).

Liczba głosów Obszary problemowe i problemy
34 Sieć kanalizacyjna w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
32 Sieć drogowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
30 Reforma systemu edukacji - dostosowanie szkół.
30 Sieć wodociągowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
29 Zagrożenie zasobów i walorów przyrodniczych Gminy.
28 Nowi inwestorzy - zachęty do inwestowania i kryteria oceny projektów.
28 Wykorzystanie terenów położonych przy obwodnicy i w sąsiedztwie Gdańska.
27 Degradacja krajobrazu naturalnego i kulturowego.
27 Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej Gminy.
25 Wspieranie rozwoju Gminy - informacja, promocja, doradztwo, marketing.
23 Budżet Gminy - wpływy z podatków od mieszkańców i przedsiębiorstw.
23 Wpływy aglomeracji gdańskiej na problemy przestrzenne i ekologiczne Kolbud.
22 Oferta dla mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
22 Reforma ochrony zdrowia.
20 Bezplanowa zabudowa - uporządkowanie przestrzeni, konflikty sąsiedzkie.
14 Sieć energetyczna i gazowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
13 Centrum Kolbud - atrakcyjne dla przyjezdnych, wygodne dla mieszkańców.
12 Integracja ludności miejscowej i napływowej.
6 Sieć telefoniczna w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
5 Wykorzystanie gruntów rolnych wyższych klas.

 

Załącznik 6

Wyniki seminarium w dniu 14 kwietnia 1999 r. z przedstawicielami środowiska nauczycielskiego na temat głównych problemów rozwojowych Gminy KolbudyGórne (według obszarów problemowych).

Liczba głosów Obszary problemowe i problemy
0 Bezplanowa zabudowa - uporządkowanie przestrzeni, konflikty sąsiedzkie.
0 Wpływy aglomeracji gdańskiej na problemy przestrzenne i ekologiczne Kolbud.
3 Zagrożenie zasobów i walorów przyrodniczych Gminy.
3 Centrum Kolbud - atrakcyjne dla przyjezdnych, wygodne dla mieszkańców.
1 Degradacja krajobrazu naturalnego i kulturowego.
7 Razem obszar problemowy: PRZESTRZEŃ I EKOLOGIA
5 Sieć kanalizacyjna w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
10 Sieć drogowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
8 Sieć wodociągowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
2 Sieć energetyczna i gazowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
0 Sieć telefoniczna w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
25 Razem obszar problemowy: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
0 Budżet Gminy - wpływy z podatków od mieszkańców i przedsiębiorstw.
4 Nowi inwestorzy - zachęty do inwestowania i kryteria oceny projektów.
0 Wykorzystanie terenów położonych przy obwodnicy i w sąsiedztwie Gdańska.
3 Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej Gminy.
0 Wykorzystanie gruntów rolnych wyższych klas.
7 Razem obszar problemowy: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I BUDŻET
8 Oferta dla mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
17 Reforma systemu edukacji - dostosowanie szkół.
2 Wspieranie rozwoju Gminy - informacja, promocja, doradztwo, marketing.
0 Reforma ochrony zdrowia.
0 Integracja ludności miejscowej i napływowej.
27 Razem obszar problemowy: USŁUGI PUBLICZNE

 

Załącznik 7

Wyniki seminarium w dniu 14 kwietnia 1999 r. z przedstawicielami środowiska nauczycielskiego na temat głównych problemów rozwojowych Gminy Kolbudy(ogółem).

Liczba głosów Obszary problemowe i problemy
17 Reforma systemu edukacji - dostosowanie szkół.
10 Sieć drogowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
8 Oferta dla mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
8 Sieć wodociągowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
5 Sieć kanalizacyjna w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
4 Nowi inwestorzy - zachęty do inwestowania i kryteria oceny projektów.
3 Zagrożenie zasobów i walorów przyrodniczych Gminy.
3 Centrum Kolbud - atrakcyjne dla przyjezdnych, wygodne dla mieszkańców.
3 Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej Gminy.
2 Wspieranie rozwoju Gminy - informacja, promocja, doradztwo, marketing.
2 Sieć energetyczna i gazowa w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
1 Degradacja krajobrazu naturalnego i kulturowego.
0 Bezplanowa zabudowa - uporządkowanie przestrzeni, konflikty sąsiedzkie.
0 Wpływy aglomeracji gdańskiej na problemy przestrzenne i ekologiczne Kolbud.
0 Sieć telefoniczna w Gminie - rozbudowa i modernizacja.
0 Budżet Gminy - wpływy z podatków od mieszkańców i przedsiębiorstw.
0 Wykorzystanie terenów położonych przy obwodnicy i w sąsiedztwie Gdańska.
0 Wykorzystanie gruntów rolnych wyższych klas.
0 Reforma ochrony zdrowia.
0 Integracja ludności miejscowej i napływowej.