Autorzy składają specjalne podziękowania RADZIE GMINY, ZARZĄDOWI oraz PRACOWNIKOM GMINY KOLBUDY za współudział w wykonaniu opracowania.

Autorzy:
dr hab. Marek Dutkowski
mgr Maria Dutkowska

Współpraca:
mgr Wiesław Malinka