pdf Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Wiejskiego dla gmin Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie (221 KB)

pdf Społeczna analiza sytuacji wyjściowej dla Lokalnej Grupy Działania gmin: Pruszcz Gdański, Pszczółki, Trąbki Wielkie, Kolbudy, Suchy Dąb oraz Cedry Wielkie (305 KB)

pdf Plan Odnowy Sołectwa Ostróżki (342 KB)

pdf Plan Odnowy Sołectwa Kowale (346 KB)

pdf Diagnoza obszaru objętego działaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich - tereny Gminy Kolbudy (508 KB)

pdf Diagnoza obszaru objętego działaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich tereny gmin Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Pszczółki, Kolbudy, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie (702 KB)