Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części VI zamówienia publicznego nr IR.271.6.2021