Informuje, że w dniu 28.06.2021 dokonano odszyfrowania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i wydanie posiłków w placówkach oświatowych w Gminie Kolbudy.

Informacja z sesji otwarcia ofert w załączniku poniżej.