W załączeniu PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ jakie GMINA KOLBUDY przewiduje przeprowadzić w 2021 roku- aktualizacja zgodnie z ogłoszeniem nr 2021/BZP 00000700/02/P z dnia 15.07.2021r.

Załączniki: