W dniu 4.08.2021r. o godz. 11.00 przystąpiono do odszyfrowania ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Studziennej w Bielkówku.

W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert.